/Suceava: Doar un medic de familie nu a semnat contractul cu CJAS

Suceava: Doar un medic de familie nu a semnat contractul cu CJAS

Un singur medic de familie din judeţul Suceava a renunţat voluntar să semneze contractul cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Suceava, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, directorul CJAS Suceava, Cristian Bleorţu.
Potrivit acestuia, până pe 15 iunie s-au preluat cererile şi documentele depuse de furnizorii de servicii medico-farmaceutice în vederea încheierii contractelor pe anul 2011, pentru fiecare segment de servicii medicale. La nivelul serviciilor de contractare ale CJAS Suceava s-au verificat documentele depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor şi a fost respins un număr total de 36 de dosare, respectiv 13 dosare depuse de medici stomatologi (lipsă dovadă plată FNUASS), trei dosare depuse de furnizorii de recuperare-reabilitare, cinci dosare depuse de furnizorii de servicii medicale paraclinice, cinci dosare depuse de medicii de familie (lipsă dovadă plată FNUASS), un dosar farmacie, opt dosare ale furnizorilor de dispozitive medicale şi un dosar depus de spital.


Comisia de soluţionare a contestaţiilor a analizat documentaţia depusă de furnizorii care au contestat respingerea dosarelor şi a decis admiterea a 28 de contestaţii, având în vedere că au fost înlăturate cauzele ce au condus la respingerea iniţiala a dosarelor depuse. Astfel, au rămas respinse opt dosare, dintre care două furnizori servicii medicale stomatologice, un furnizor servicii medicale recuperare-reabilitare, un furnizor servicii paraclinice, un medic de familie şi trei furnizori de dispozitive medicale.
Pe categorii de furnizori numărul contractelor încheiate sunt: asistenţă medicală primară – 283; asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice – 92; asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi paraclinice – 22; asistenţă medicală stomatologic – 75; asistenţă medicală spitalicesc – 10; asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar – 1; asistenţă medicală de recuperare – 14; acordarea medicamentelor – 121; acordarea dispozitivelor medicale – 64; îngrijiri la domiciliu – 3.
Cristian Bleorţu a precizat că bugetul alocat pentru perioada iunie – decembrie 2011, pentru servicii medico-farmaceutice, este în valoare de 112.781.010 lei, din care pentru spitale 66,726 milioane de lei şi 12,392 milioane de lei pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală.
Potrivit directorului CJAS Suceava, bugetul alocat lunar spitalelor din judeţ înregistrează o creştere de 35% faţă de media lunilor ianuarie – mai 2011 şi 25% faţă de media lunara a anului 2010, având în vedere introducerea sistemului de clasificare a unităţilor spitaliceşti.
În opinia lui Bleorţu, bugetul alocat este ”mulţumitor” şi speră că va acoperi necesarul, având în vedere şi rectificarea bugetară care, potrivit acestuia, la Sănătate va fi pozitivă.