/Satu Mare: Sistem informatic din bani europeni pentru toate spitalele din judet

Satu Mare: Sistem informatic din bani europeni pentru toate spitalele din judet

Consiliul Judeţean Satu Mare a adoptat joi un proiect privind realizarea unui sistem informatic integrat la nivelul celor trei spitale din judeţ, care să cuprindă şi o bază de date a pacienţilor.
Proiectului ‘SEENAPSE – Sistem electronic de eficientizare a networkingului aplicat în sistemul de e-sănătate din Judeţul Satu Mare’ are ca obiectiv principal rezolvarea problemelor organizaţionale, de management şi de sănătate, prin introducerea de tehnologii IT moderne în cadrul celor trei instituţii participante în proiect: Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş şi Spitalul Municipal Carei, precum şi promovarea flexibilităţii organizaţionale, adaptarea sarcinilor personalului medical la cerinţele sistemului de sănătate pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical şi eficientizarea pe termen lung a managementului sistemului de sănătate.


Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Operaţiunea 3.2.4 ‘Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – la nivel local din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3.2 ‘Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice’, având o valoare de 9.368.887,21 lei inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile reprezintă 5.991.563,43 lei, fără TVA.
Prin acest proiect se doreşte implementarea unui sistem informatic şi informaţional în cadrul spitalelor care să ofere o soluţie informatică medicală completă la nivelul fiecărui compartiment, secţie, cabinet şi unitate medicală.
Totodată, proiectul prevede realizarea, dezvoltarea şi extinderea reţelei de calculatoare internă pentru spitale, asigurarea unui suport fizic de hardware, server, staţii de lucru şi alte echipamente necesare şi realizarea fişei electronice a pacientului, o bază de date comună cu pacienţii la nivelul judeţului Satu Mare.