/La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta `Sf.Apostol Andrei` din Galati au fost depistate multe deficiente de management

La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta `Sf.Apostol Andrei` din Galati au fost depistate multe deficiente de management

Raportul de control al Comisiei Ministerului Sănătăţii (MS) evidenţiază că la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” din Galaţi au fost depistate mai multe deficienţe în ceea ce priveşte managementul unităţii sanitare, dar şi a respectării prevederilor legislative privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, se arată într-un comunicat remis miercuri presei de Ministerul Sănătăţii.
Ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau, a aprobat sancţionarea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi pentru lipsa de vigilenţă şi implicarea scăzută în profilaxia infecţiilor nosocomiale la Serviciul de Prevenire şi Control a Infecţiilor Nosocomiale (SCJU) ”Sf.Apostol Andrei” din Galaţi. Măsura va fi luată de MS până la sfârşitul lunii septembrie.


În ceea ce priveşte mangementul unităţii sanitare, reprezentanţii comisiei de control au constatat că nu a fost elaborat şi implementat Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, lipsa acestuia conducând la deficienţe în organizarea şi desfăşurarea activităţilor la nivelul spitalului. De asemenea, s-a constatat că nu au fost respectate prevederile Ordinului MSP nr. 916/2006 privind Prevenirea şi Controlul Infecţiilor Nosocomiale.
Unitatea sanitară a organizat defectuos Serviciul de Prevenire şi Control a Infecţiilor Nosocomiale (încadrarea personalului, completarea fiselor de post). Nu sunt respectate prevederile privind depistarea, înregistrarea şi raportarea corectă a infecţiilor nosocomiale şi nu a fost efectuat controlul stării de purtător pentru personalul medical şi de îngrijire în anul 2011.
În ceea ce priveşte managementul cazurilor, Comisia de control a Ministerului Sănătăţii consideră că cele trei cazuri asistate în secţiile de neurochirurgie şi ATI din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” din Galaţi pot fi încadrate ca infecţii nosocomiale cu Acinetobacter spp.(Baumanii).
Comisia Ministerului Sănătăţii a recomandat mai multe măsuri de limitare a infecţiilor nosocomiale: supravegherea clinico-epidemiologică a cazurilor spitalizate, investigarea şi izolarea cazului suspect de infecţie nosocomială în spaţiile tampon ale secţiei; supravegherea de către personalul SPCIN a acţiunilor de curăţenie, dezinfecţie curentă şi terminală, a respectării protocoalelor de tratament şi îngrijire a pacienţilor; limitarea intervenţiilor neurochirurgicale la cazurile cronice şi asigurarea intervenţiilor pentru cazurile urgente; limitarea accesului vizitatorilor într-un anumit interval de timp; reinstruirea personalului privind regulile de asepsie şi antisepsie, protocoale terapeutice şi respectarea precauţiunilor universale; respectarea protocoalelor de procedură privind spălarea mâinilor, purtarea măştilor, folosirea echipamentului de protecţie, prelucrare instrumentar, etc; finalizarea igienizării sectoarelor şi serviciilor cu condiţii igienico-sanitare deficitare.
Ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau, a aprobat măsurile propuse de Comisia de control în acest caz, respectiv: încadrarea, până la sfârşitul acestei luni, a unui medic epidemiolog la serviciul SPCIN, conform prevederilor în vigoare, sau nominalizarea pe termen limitat a unui medic de altă specialitate, şef serviciu SPCIN.
Tot până la sfârşitul lunii septembrie este obligatoriu să se reorganizeze separat salonul de arşi şi secţia ATI şi să se găsească alternative pentru limitarea circulaţiei persoanelor în spital pentru consultaţiile pe specialităţi.
Alte măsuri vizează asigurarea unui sistem de ventilaţie corespunzător, în blocul operator, elaborarea şi implementarea unei politici de utilizare a antibioticelor şi monitorizarea rezistenţei la antibiotice, până la finalul lunii octombrie şi aprovizionarea cu reactivi care să permită un diagnostic standardizat.
Raport de control va fi transmis către Consiliul Judeţean Galaţi, în vederea analizei şi stabilirii planului de măsuri necesare pentru asigurarea unei coordonări eficiente a activităţilor din cadrul unităţii sanitare, precum şi Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Galaţi în vederea efectuării de controale periodice la SCJU ”Sf.Apostol Andrei” şi sancţionarea celor răspunzători de încălcarea legislaţiei, conform Hotărârii nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice
Raportul va fi trimis şi către Colegiul Medicilor din judeţul Galaţi, în vederea analizării cazurilor pacienţilor, pentru a se stabili dacă au existat deficienţe de management de caz.