/Iasi: Proiect privind infiintarea unui Centru de formare de specialisti si resurse in reabilitare orala

Iasi: Proiect privind infiintarea unui Centru de formare de specialisti si resurse in reabilitare orala

Un număr de 20 de cadre didactice din învăţământul superior şi 40 de formatori pentru educaţie şi formare profesională iniţială vor contribui, timp de 36 de luni, la înfiinţarea unui “Centru de formare de specialişti şi resurse în reabilitare orală”, primul de acest gen din ţară.
După cum a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, prof. univ. dr. Norina Forna, decanul Facultăţii de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi, pentru Centru s-a obţinut o finanţare de la Uniunea Europeană în valoare de două milioane de euro, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniu major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”.


“Scopul proiectului este crearea unui sistem de formare pentru dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul superior din domeniul medicinei dentare, prin participarea la programe de formare şi perfecţionare şi acces la cele mai noi tehnologii inovative şi informaţii în domenii specifice”, a declarat Norina Forna.
Conform acesteia, rezultatele de impact în urma implementării proiectului vizează creşterea nivelului de competenţe al cadrelor universitare, un conţinut educaţional actualizat în raport cu nivelul de cercetare în domeniu, extinderea utilizării instrumentelor IT în activitatea educaţională din învăţământul superior sau consolidarea şi extinderea unei reţele parteneriale între universităţi.
Proiectul reuneşte atât Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi, cât şi Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţeganu” din Cluj Napoca, Societatea de Reabilitare Orală Iaşi, Asociaţia Medicală Română Bucureşti şi Universitatea “Johann Wolfgang Goethe” – Centrul Medical, departamentul de Chirurgie Orală, Cranio-Maxilo-Facială din Frankfurt, Germania.