/Bihor: Bioacumularea de medicamente in raurile transfrontaliere, studiata printr-un proiect european

Bihor: Bioacumularea de medicamente in raurile transfrontaliere, studiata printr-un proiect european

Râurile peste graniţa cu Ungaria – Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru şi Crişul Alb – vor face obiectul unui proiect universitar româno-ungar prin care se va studia efectul medicamentelor reziduale ajunse în apă asupra ecosistemelor acvatice.
Proiectul “Studiul proprietăţii de acumulare a diferitelor medicamente şi metaboliţilor asupra ecosistemului Bazinului Crişurilor”, a fost prezentat miercuri, într-o conferinţă de presă, de managerul acestuia, conf. univ. dr. Alexandrina Fodor.
Universitatea din Oradea şi The Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation (HAKI) din Szarvas (Ungaria) vor alcătui o echipă de câte patru experţi, cu câte doi chimişti şi doi biologi din partea fiecărui partener.


Timp de un an şi jumătate, în perioada 1 martie 2011 – 30 septembrie 2012, ei vor studia bioacumularea unor medicamente în principalele râuri transfrontaliere din Bazinul Crişurilor, în primul rând în zonele oraşelor şi ale digurilor.
Se va analiza acumularea unor analgezice (ibuprofen, ketoprofen, naproxen, diclofenac şi indometacin) şi antibiotice (tetracicline, sulfonamide şi nitrofurani) în mâlul, vegetaţia şi fauna de pe cursul râurilor.
“Motivaţia ce a stat la baza acestei iniţiative rezidă în faptul că, în urma utilizării intensive a medicamentelor, în mediul înconjurător ajung substanţe poluante care constituie riscuri mari, efectele lor nefiind pe deplin cunoscute”, a precizat managerul de proiect.
Cantităţile importante de compuşi persistenţi, care se descompun în timp îndelungat şi care nu pot fi îndepărtate complet din apă prin metodele de epurare, constituie un factor de risc major pentru mediu, studiul efectelor acestor xentobiotice de origine medicamentoasă asupra mediului fiind o temă centrală a cercetărilor din ultimii ani.
Valoarea totală a proiectului este de 160.000 de euro, din care fiecare partener va primi jumătate, fiind finanţat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria – România, 2007 – 2013.