/Bacau: Angajati instruiti pentru sanatate si securitate ocupationala

Bacau: Angajati instruiti pentru sanatate si securitate ocupationala

Proiectul ”Conştientizare, sănătate şi securitate pentru angajaţi” a fost finalizat luni de firma Chimcomplex din Oneşti, prin acesta realizându-se, în perioada 2010-2011, cursuri de instruire în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, dar şi punerea în funcţiune a propriei staţii de salvare şi intervenţie medicală.
Proiectul, având o valoare totală de 580.000 de lei, a fost co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.


La cursurile de instruire au participat 90 de angajaţi, selectaţi din toate departamentele operaţionale ale firmei. Distribuiţi în cinci grupuri ţintă, aceştia au parcurs cinci module de curs – Evaluarea riscurilor asociate locurilor de muncă, Intervenţie şi salvare, Managementul sănătăţii şi securităţii operaţionale, Auditori interni pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi Acordarea de prim-ajutor.
La finalul cursurilor au fost acordate calificative participanţilor.
Ca urmare, au fost stabiliţi 24 de responsabili pentru implementarea principiilor sănătăţii şi securităţii în muncă, 12 auditori pentru evaluarea gradului de implementare a principiilor sistemului de management al sănătăţii şi securităţii în muncă, dar şi cei 19 angajaţi care vor face parte din echipa de salvatori operativi, precum şi 20 de angajaţi care vor acorda primul-ajutor. Un număr de 40 de salariaţi au fost calificaţi privind metodele de identificare a riscurilor la locul de muncă, pentru reducerea şi eliminarea acestora.
Implementarea proiectului a permis firmei Chimcomplex şi realizarea propriei staţii de intervenţie şi salvare, dotată cu echipamente speciale, la nivelul cerinţelor de aplicare a directivelor europene referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.
Firma Chimcomplex din Oneşti este profilată pe fabricarea de produse chimice clorosodice, între care sodă caustică, pesticide şi fungicide.