/Arad: Facultati aradene din cadrul UVVG Arad – partenere intr-un proiect european

Arad: Facultati aradene din cadrul UVVG Arad – partenere intr-un proiect european

Universitatea de Vest ‘Vasile Goldiş’ Arad, în calitate de membru al Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA) şi al Asociaţiei Europene de Studii Doctorale (CDE – EUA), va lua parte la proiectul privind Şcolile Doctorale din Europa iniţiat de EUA, împreună cu partenerii săi, University College Cork (UCC) şi Universities Austria (UNIKO).
Este vorba de un nou proiect, intitulat ‘Organisme de Cercetare responsabile de Educaţia Doctorală’, proiect în care, alături de Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară este parteneră şi Facultatea de Ştiinţe ale Naturii din cadrul UVVG Arad.


Prof. univ. dr. Liana Moş, decanul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul UVVG, a declarat că proiectul vizează crearea unei imagini de ansamblu asupra procedurilor în vigoare din cadrul instituţiilor europene care au statutul de Instituţii Organizatoare de Studii Universitare Doctorale.
‘Este primul studiu care abordează acest domeniu, studiile doctorale, la nivel european, care se doreşte a fi termen de referinţă pentru discuţiile viitoare, prin sesiuni organizate pe grupuri ţintă în cadrul unui forum online, la care UVVG Arad este invitată să participe activ. Rezultatele proiectului vor fi prezentate în cadrul unui raport final şi diseminate în toate Universităţile din Europa, precum şi părţilor interesate, cum ar fi organizaţii finanţatoare şi decidenţii la nivel naţional şi european, pentru implementarea unor standarde europene menite să ducă la creşterea responsabilităţii în educaţia doctorală la nivel internaţional’, a declarat marţi, pentru Agerpres, prof. univ. dr. Liana Moş.
‘Acest proces va deservi EUA în implicarea activă la creşterea responsabilităţii şi a gradului de conştientizare a factorilor cheie implicaţi în furnizarea de educaţie în şcolile doctorale europene’, a mai adăugat decanul al Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul UVVG Arad.