/Valeriu Tabara: Dezvoltarea agriculturii romanesti presupune implicarea tinerilor absolventi ai invatamantului superior de specialitate

Valeriu Tabara: Dezvoltarea agriculturii romanesti presupune implicarea tinerilor absolventi ai invatamantului superior de specialitate

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, a arătat în discursul rostit în deschiderea Conferinţei Consorţiului Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din România că, pentru o relansare a agriculturii din ţara noastră, este neapărat nevoie de o implicare a tinerilor absolvenţi ai universităţilor de ştiinţe agricole şi medicină veterinară.
“Ponderea populaţiei active în domeniul agriculturii a scăzut de la 40,9 în 2001 la 28,7 în 2009. Structura populaţiei ocupate în agricultură pe grupe de vârstă relevă că marea majoritate a fermierilor care lucrează în agricultură au peste 45 de ani, dar este şi un semn îmbucurător: există o sensibilă creştere a celor activi cu vârsta între 15-24 de ani şi 35-44 de ani”, a spus ministrul Agriculturii, evidenţiind că scade an de an numărul celor care au peste 65 de ani şi lucrează în domeniul agriculturii.


Referindu-se la sprijinul pe care fermierii din România îl primesc din partea Uniunii Europene şi a statului, ministrul Valeriu Tabără a arătat că sunt doar 92.911 fermieri de până la 30 de ani care beneficiază de această susţinere, astfel că suprafaţa de 2,3 milioane de hectare arabile din România este lucrată de fermieri de peste 60 de ani. În prezent, primesc sprijin financiar pentru suprafaţa agricolă lucrată 10.297 de fermieri sub 30 de ani, 74.460 cu vârsta între 30 şi 40 de ani, 231.000 între 50 şi 60 de ani, 292.600 cu vârsta de 70 de ani şi 351.000 de persoane cu vârstă peste 70 de ani.
Oficialul guvernamental a mai spus că, prin politicile sale, Ministerul Agriculturii va prioritiza proiectele şi programele spre fermierii tineri “pentru că altfel munca din universităţile de ştiinţe agricole şi medicină veterinară este zadarnică”.
“Oamenii de succes din agricultura din România nu au studii agronomice. La prima vedere pare că se poate face agricultură performantă şi fără studii superioare agricole. Totuşi situaţiile concrete referitoare la muncile agricole, fertilizarea solului şi calitatea producţiei relevă că specializarea în domeniul agricol este absolut necesară. Nu poţi să produci fără să înţelegi fenomenele biologice în întreaga lor complexitate”, a spus ministrul Agriculturii.
Pe de altă parte, Valeriu Tabără consideră că este necesar ca tinerii să preia “din mers” conducerea fermelor mixte, aşa cum se întâmplă şi în Germania.
Totodată, ministrul Agriculturii s-a declarat îngrijorat de descreşterea numărului elevilor şi studenţilor care urmează studii liceale şi superioare, agricole şi de industrie alimentară. Astfel, dacă între 2007-2008 în învăţământul liceal din România 11,6% din elevi se dedicaseră învăţământului agricol, între 2009-2010 numărul lor a scăzut la 2,9%. Acelaşi lucru s-a întâmplat la nivelul învăţământului superior unde, din totalul studenţilor din România 12,6% optaseră pentru o formare în domeniul agricol în perioada 2006-2008, cifra micşorându-se la 11,9% în 2009-2010.
În opinia ministrului Agriculturii, fermele didactice ale universităţilor agricole sunt cele care pot aduce performanţe în munca în agricultură.
Pe de altă parte, Valeriu Tabără a arătat că în Franţa, de pildă, învăţământul agricol se află sub coordonarea directă a Ministerului Agriculturii.
Ministrul Valeriu Tabără a afirmat, de asemenea, că a discutat cu cei patru rectori ai universităţilor din Consorţiul USAMV despre o decizie în privinţa dezvoltării patrimoniului funciar al învăţământului în sistemul agricol, iar împreună cu ministrul Educaţiei se va face o analiză şi apoi se va lua o decizie în privinţa dezvoltării acestui patrimoniu în folosul pregătirii practice a viitorilor agricultori.
Potrivit ministrului Tabără, agricultura a participat la realizarea PIB-ului cu şase la sută într-un raport de 1,8 comparativ cu cele 27 de ţări ale Uniunii Europene.