/UE avertizeaza Romania pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului

UE avertizeaza Romania pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului

Comisia Europeană a trimis României un aviz motivat în conformitate cu procedura privind încălcarea dreptului comunitar în curs, reproşându-i că nu respectă normele de calitate a aerului în ceea ce priveşte particulele mici din aer cunoscute sub denumirea de PM10, informează Business Review în ediţia sa de joi.

România are două luni pentru a se conforma acestor norme. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate deferi cazul Curţii Europene de Justiţie.

În acelaşi timp, CE atenţionează Belgia pentru nerespectarea valorilor limită ale calităţii aerului din cauza aceloraşi PM10. Belgia a reuşit până acum să abordeze în mod eficient emisiile în exces ale acestor particule în 8 zone din ţară.

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului din mediul înconjurător, care are scopul asigurării unui aer mai curat pentru Europa, cere statelor membre să limiteze expunerea cetăţenilor la PM10. Legislaţia stabileşte valori-limită de expunere care acoperă atât o valoare anuală de concentrare, cât şi o valoare a concentraţiei de zi cu zi, care nu trebuie depăşită de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic.

Avându-se în vedere că legislaţia a intrat în vigoare în anul 2005, valorile-limită pentru PM10 nu au fost respectate în opt zone de calitate a aerului în Belgia, în Bruxelles, regiunile Flandra şi valonă.

În România, 17 zone au fist depistate ca depăşind limitele în materie de PM10. România a solicitat o scutire în 2010 pentru 11 dintre aceste 17 zone. După examinarea cererii de scutire, Comisia a conchis că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare aprobării acesteia şi a trimis un aviz motivat în România pentru nouă domenii suplimentare (între timp însă situaţia s-a ameliorat în două dintre regiunile în cauză.

Particulele din aer sunt în principal prezente în emisiile poluante din industrie, trafic şi încălzirea locuinţelor. Ele pot provoca astm, probleme cardiovasculare, cancer pulmonar şi moarte prematură.