/Strategiile pentru integrarea romilor, pe agenda reuniunii Consiliului EPSCO

Strategiile pentru integrarea romilor, pe agenda reuniunii Consiliului EPSCO

Miniştrii muncii, afacerilor sociale, sănătăţii şi protecţiei consumatorilor din statele membre ale UE (Consiliul EPSCO) se reunesc joi, la Bruxelles, pentru a analiza cadrul european privind strategiile naţionale pentru incluziunea romilor, document prezentat de Comisia Europeană în 5 aprilie, informează un comunicat de presă.
Comunicarea CE în această privinţă invită statele membre să prezinte, până la finalul anului, propriile strategii naţionale de integrare a romilor, care să acopere domenii importante ca educaţia, ocuparea forţei de muncă, asistenţa medicală şi locuinţele. Executivul comunitar susţine o abordare teritorială care implică identificarea microregiunilor dezavantajate şi solicită finanţare suficientă de la bugetele naţionale, subliniind în acelaşi timp necesitatea unei monitorizări riguroase a utilizării fondurilor destinate programelor de integrare economică şi socială a romilor, în toate ţările membre.


Este de aşteptat ca în reuniunea de joi miniştrii din statele membre să adopte un set de concluzii şi să confirme un aviz al Comitetului pentru protecţie socială. În 23 mai, preşedinţia ungară a Consiliului UE va prezenta un raport, bazat pe discuţiile din cadrul Consiliului UE în diferite formate (EPSCO din 19 mai, ‘Educaţie, tineret şi cultură’ din 20 mai şi ‘Justiţie şi afaceri interne’ din 11 aprilie). Raportul va fi apoi înaintat Consiliului Afaceri Generale (ce reuneşte miniştrii de externe ai ţărilor membre), unde va avea loc o dezbatere orientativă.
În 24 iunie, raportul va fi adoptat de liderii statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului European, după care fiecare stat membru va trebui să prezinte până la finalul anului propria strategie naţională de integrare a romilor, care să specifice cum vor contribui cele 27 ţări ale UE la realizarea obiectivelor în cele patru domenii prioritare – educaţia, ocuparea forţei de muncă, asistenţa medicală şi locuinţele.
Romii, cea mai numeroasă minoritate etnică din Europa, încă sunt victime ale prejudecăţilor, intoleranţei şi discriminării. Multe dintre domeniile în care trebuie făcute eforturi suplimentare pentru integrarea romilor, precum educaţia, ocuparea forţei de muncă şi sănătatea, sunt mai ales responsabilităţi naţionale sau regionale. Totuşi, Uniunea Europeană are un rol important în coordonarea acţiunilor statelor membre şi oferirea de instrumente financiare, inclusiv prin fonduri structurale.