/Se sustine examenul pentru Diploma europeana in Anestezie

Se sustine examenul pentru Diploma europeana in Anestezie

Pentru al doilea an consecutiv se susţine examenul pentru Diploma Europeană în Anestezie la Bucureşti pe 1 octombrie simultan cu examenul susţinut la nivel european.
Pentru confirmarea ca medic specialist în anestezie şi terapie intensivă, nota minimă de promovare a probei scrise este 7,00, iar nota minimă pentru obţinerea şi a Diplomei Europene în Anestezie şi Terapie Intensivă este punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de către Societatea Europeană de Anestezie.

Diploma Europeană în Anestezie şi Terapie Intensivă ( EDA) a fost creată în 1984 la Strasbourg la iniţiativa Societăţii Europene de Anestezie (ESA) care reuneşte societăţile profesionale de Anestezie din toate cele 27 ţări ale UE (inclusiv România prin Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă – SRATI ) plus cele din Elveţia, Israel, Rusia, Croaţia, Serbia.
Conform protocolului semnat între Ministerul Sănătăţii, Societatea Europeană de Anestezie şi Societetea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă ( SRATI ) , avizat de către Colegiul Medicilor, în data de 14.09.2009 a fost adoptat oficial Examenul pentru Diploma Europeană în Anestezie partea I ( EDA partea I ) ca probă scrisă obligatorie în scopul obţinerii titlului de medic specialist în Anestezie şi Terapie Intensivă în România.

Examenul se susţine sâmbătă la Spitalul Universitar, iar chestionarul de examen este în limba română, alături de versiunea în engleză.
Proba scrisă cuprinde două teste (testul A şi testul B) care constau din 120 întrebări cu răspunsuri multiple la alegere. Fiecare test are câte 60 de întrebări, durează două ore: testul A se susţine pe 1 octombrie 2011, între orele 10,00 -12,00, iar testul B în aceeaşi zi între orele 13,30 – 15.30 a declarat pentru AGERPRES, conf. dr, Şerban Bubenek, preşedintele Comisiei Naţionale de Examen pentru proba scrisă în specialitatea ATI.
Pentru a deveni însă medic specialist ATI în România, candidaţii promovaţi la proba scrisă vor trebui să parcurgă şi celelalte trei probe ( două probe clinice şi una practică) în conformitate cu prevederile actuale ale metodologiei române de examen pentru titlul de medic specialist ATI.

Din comisie mai fac parte: prof. dr. Dan Tulbure (UMF Carol Davila Bucureşti), conf. dr. Elena Copaciu (UMF Carol Davila Bucureşti), conf.dr. Ioana Grinţescu (UMF Carol Davila Bucureşti), conf. dr. Daniela Filipescu (UMF Carol Davila Bucureşti), prof. dr. Dorel Săndesc (UMF Victor Babeş Timişoara), prof. dr. Sanda Copotoiu (UMF Târgu Mureş), conf. dr. Natalia Hagau (UMF Cluj ), conf. dr. Ioana Grigoraş (UMF Iaşi), şef lucrări dr. Dan Corneci (UMF Carol Davila Bucureşti), şef lucrări dr. Gabriela Droc (UMF Carol Davila Bucureşti), secretar dr. Dana Tomescu.
Specialitatea Anestezie – Terapie Intensivă devine prima specialitate medicală din România dispusă să se alinieze transparent şi deplin exigenţelor justificate ale concetăţenilor noştri care, ca oricare alţi cetăţeni ai Europei, doresc să fie îngrijiţi de medici cu un nivel de competenţă certificat şi cât mai înalt.

”Considerăm că acest proces de aliniere la standardele europene prin procedura de mai sus va transparentiza suplimentar examenul de obţinere a titlului de medic specialist în anestezie – terapie intensivă din România, sporind totodată prestigiul învăţământului românesc în general dar şi al Ministerul Sănătăţii, Colegiului Medicilor şi a corpului medical românesc în special. De asemenea, dintre medicii care vor obţine şi punctajul minim la nivel european şi în consecinţă vor deveni posesori ai Diplomei EDA partea I , instituţiile interesate ale statului român vor putea sa-şi selecteze cu mai mare obiectivitate candidaţii potenţiali pentru posturi universitare, de conducere, etc. Nu în ultimul rând, rezultatele unei astfel de confruntări obiective şi globale la nivel european în testarea cunoştinţelor teoretice ale medicilor din specialitatea ATI poate servi şi ca oglindă a nivelului actual de performanţă a sistemului de pregătire medicală post-universitară din ţara noastră. Desigur că, la rândul nostru, aşteptăm ca societatea românească să răspundă eforturilor noastre printr-o preocupare şi disponibilitate mai mare în sensul repunerii profesiei de medic în locul meritat pe scara importanţei şi valorii sale sociale”, a subliniat conf.dr. Şerban Bubenek.