/Scoala de vara la Universitatea din Bucuresti

Scoala de vara la Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti va organiza în perioada 24 – 31 iulie, în Bucureşti, cea de-a treia ediţie a Şcolii de vară, cu tema “Grupuri de risc şi servicii sociale de suport”.
Potrivit site-ului instituţiei de învăţământ superior, evenimentul se desfăşoară în colaborare cu organizaţiile membre şi partenere ale Reţelei Române de Reducere a Riscurilor (RHRN), cu asistenţă tehnică şi financiară din partea Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) şi a Institutului pentru o Societate Deschisă (OSI) – Programul de Sănătate pentru Romi (RHP).


Şcoala de vară este deschisă studenţilor şi masteranzilor din universităţile de stat şi private din întreaga ţară, cu excepţia celor care au participat la primele două ediţii. Sunt aşteptaţi să ia parte la acest eveniment studenţi şi masteranzi de la sociologie, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie, pedagogie şi medicină, dar şi din alte domenii, precum ştiinţe politice, jurnalism, comunicare, administraţie publică, drept, biologie, chimie, teologie, limbi străine etc.
Pe durata Şcolii de vară, studenţii/masteranzii vor avea ocazia să participe la ateliere informative cu privire la consumul de droguri, sexul comercial, consilierea pre şi post test HIV şi testarea HIV, furnizarea de servicii sociale de suport adresate grupurilor de risc, cadrul legislativ şi politicile din domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului de droguri, respectarea drepturilor omului, discriminarea şi politicile antidiscriminare în România.
Aceste sesiuni vor fi susţinute de cadrele didactice de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi de profesionişti din domeniul furnizării de servicii sociale de suport adresate grupurilor vulnerabile.