/Salaj: Finantele si-au depasit planul de incasari pe primul semestru

Salaj: Finantele si-au depasit planul de incasari pe primul semestru

Veniturile realizate în Sălaj la bugetul general consolidat al statului au fost, în primele şase luni ale anului, cu circa 5% mai mari decât programul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit datelor prezentate vineri, în cadrul şedinţei lunare a Colegiului Prefectural, de către Laurenţiu Butiri, şeful Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj.
“Referitor la veniturile realizate la bugetul general consolidat al statului, în primul semestru al anului 2011 s-au colectat 229.471.327 lei, reprezentând 105,72% din programul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice, depăşindu-se astfel prognoza cu 12.411.327 lei, respectiv 5,72%, Sălajul poziţionându-se pe locul 9 pe ţară într-un clasament privind gradul de realizare a programului de încasări”, a precizat Laurenţiu Butiri.


Cele mai mari creşteri s-au înregistrat la bugetul asigurărilor sociale de stat, realizate în proporţie de 119,76% şi la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, cu un grad de realizare a programului de încasări de 108,68%.
Unul dintre factorii care au contribuit la realizarea nivelului de colectare a veniturilor bugetare a fost gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (sume achitate în termen de către contribuabili din proprie iniţiativă), acesta trecând, în primul semestru, de pragul de 77%.
Încasările au fost impulsionate şi de acţiunile prompte de executare silită, aproape 18 milioane de lei fiind recuperaţi numai prin trimiterea de somaţii.
Totodată, Butiri a subliniat că la 30 iunie 2011, la nivelul DGFP Sălaj, s-au înregistrat obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului (arierate) în sumă de peste 55 de milioane de lei, multe dintre ele fiind datorii istorice ale unor firme cu o situaţie actuală incertă.
În primele şase luni ale anului, Inspecţia Fiscală a efectuat 617 acţiuni de control, în urma cărora s-au stabilit obligaţii suplimentare de plată în valoare totală de 18.384.000 lei, dintre care TVA – 13.398.556 lei, impozit pe profit şi micro – 3.475.129 lei, impozit pe venit – 655.153 lei, impozite şi taxe aferente veniturilor salariale – 541.498 lei şi amenzi şi confiscări – 313.664 lei.