/Programul de asistenta financiara pentru Portugalia, aprobat de ministrii europeni ai finantelor

Programul de asistenta financiara pentru Portugalia, aprobat de ministrii europeni ai finantelor

Miniştrii europeni ai finanţelor au convenit în unanimitate, luni seară, să acorde asistenţă financiară Portugaliei în urma unei cereri a autorităţilor de la Lisabona în această privinţă. Pachetul financiar va acoperi nevoi de finanţare de până la 78 de miliarde de euro, sumă asigurată în mod egal, câte 26 de miliarde de euro, prin Mecanismul European de Stabilizare Financiară (EFSM), Instrumentul European de Stabilitate Financiară (EFSF) şi Fondul Monetar Internaţional.
Reprezentanţii statelor membre au fost de acord cu poziţia Comisiei Europene şi a Băncii Centrale Europene (BCE) potrivit căreia acordarea unui împrumut internaţional Portugaliei va contribui la apărarea stabilităţii financiare a zonei euro şi a Uniunii Europene în ansamblul său.


Sprijinul financiar european pentru Portugalia va fi furnizat pe baza programului negociat de către autorităţile portugheze cu reprezentanţii Comisiei Europene şi cei ai Fondului Monetar Internaţional. Programul a fost anunţat de către autorităţile de la Lisabona în data de 5 mai.
Acordul asupra programului mixt de asistenţă UE-FMI se va axa pe trei piloni:
– o ajustare fiscală ambiţioasă, dar în acelaşi timp credibilă; sustenabilitatea fiscală va fi susţinută prin consolidarea evoluţiilor bugetare, o gestionare mai eficientă a veniturilor publice, un control mai bun asupra parteneriatelor public-privat, reforme ale sistemului de sănătate şi administraţiei publice şi un program de privatizare ambiţios;
– susţinerea creşterii şi a competitivităţii în sensul consolidării reformelor pieţei forţei de muncă, sistemului judiciar şi sectorului serviciilor;
– măsuri de asigurare a echilibrului în sectorul financiar şi consolidarea capitalului băncilor, inclusiv prin facilităţi de sprijin adecvate.
În acelaşi timp, autorităţile portugheze vor lua măsuri pentru încurajarea investitorilor în vederea menţinerii gradului de expunere generală pe o bază voluntară.
Miniştrii europeni ai finanţelor s-au declarat convinşi că programul de ajustare economică şi financiară al Portugaliei va trata în mod decisiv provocările de natură fiscală, financiară şi structurală cu care se confruntă economia portugheză şi va ajuta, în consecinţă, la restabilirea încrederii şi apărarea stabilităţii financiare a zonei euro.