/Organizaţia Salvati Copiii Romania a derulat o campanie privind educatia pentru fete si femei

Organizaţia Salvati Copiii Romania a derulat o campanie privind educatia pentru fete si femei

Organizaţia Salvaţi Copiii România a derulat, în perioada 2 mai – 15 iunie, campania “Este un drept. Fă-l să fie drept! Educaţie pentru fete şi femei, acum!”, în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie.
Activităţile de conştientizare şi informare au avut loc în aproape 1.000 de unităţi de învăţământ din întreaga ţară. Printre problemele semnalate de şcoli în urma activităţilor din campanie, se numără neînscrierea la şcoală şi abandonul şcolar timpuriu.


Între materialele primite de Organizaţia Salvaţi Copiii de la participanţii la activităţile Campaniei Globale pentru Educaţie 2011 se află şi povestiri despre copii care nu au mers niciodată la şcoală sau au abandonat şcoala după foarte puţini ani. “Pornind de la aceste informaţii, la care se adaugă datele statistice privind rata netă de participare şcolară şi abandonul şcolar, dar, mai ales cazurile a numeroşi copii care beneficiază de serviciile organizaţiei noastre în vederea prevenirii abandonului şcolar, a înscrierii sau reînscrierii la şcoală, dorim să supunem atenţiei factorilor de decizie şi experţilor în domeniul educaţiei nevoia de a pune la punct un mecanism de colaborare între instituţiile (şi organizaţiile) relevante prin care să se asigure punerea în practică a dispoziţiilor legale menite să garanteze dreptul la educaţie al fiecărui copil”, se arată în comunicat.
Salvaţi Copiii România semnalează şi impactul educaţiei mamei asupra calităţii vieţii copilului. Din materialele primite de la participanţii la activităţile derulate în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie reiese clar existenţa unei legături puternice şi complexe între educaţia de care a beneficiat mama şi calitatea vieţii copilului (sănătate, nivel de trai, participarea la educaţie, supraveghere şi îndrumare etc). Aspectele şi situaţiile relatate în povestirile şi testimonialele primite sunt diverse – mame cu un nivel redus de educaţie care neglijează educaţia copiilor lor, dar şi mame care nu au putut beneficia de educaţie şi care depun eforturi remarcabile astfel încât copiii lor să meargă la şcoală, copii din familii sărace care sunt nevoiţi să muncească şi nu pot merge la şcoală, dar şi copiii care, în ciuda posibilităţilor materiale reduse ale familiei şi chiar fără sprijinul acesteia, reuşesc să îşi continue educaţia, părinţi care din cauza educaţiei precare au fost nevoiţi să plece la muncă în străinătate, lăsând copiii în grija altor membri ai familiei, mame care nu au fost niciodată la şcoală şi care, pentru a-şi putea sprijini copiii inclusiv în ceea ce ţine de reuşita şcolară, s-au înscris în programe tip “A doua şansă”.
Conform Salvaţi Copiii România, în legătură cu subiectul educaţiei pentru fete şi femei rome, este interesant de analizat modul în care informaţiile, imaginile şi materialele primite de la şcolile din comunităţile unde locuiesc şi romi demonstrează clar atât interesul şi eforturile depuse de familii, de cadrele didactice şi de comunitatea locală pentru şcolarizarea copiilor rromi, dar şi obstacolele întâmpinate în această direcţie (în primul rând sărăcia). Pe de altă parte, materialele primite de la participanţi care nu cunosc neapărat în mod direct realităţile comunităţilor rome demonstrează cu claritate că încă subzistă numeroase stereotipuri legate mai ales de accesul la educaţie al fetelor rome (mariaje timpurii, tradiţii care interzic accesul la educaţie al fetelor etc.).
În ceea ce priveşte educaţia pentru valori şi abilităţi de viaţă, Salvaţi Copiii România relevă că această necesitate rezultă din interesul şi aprecierea de care s-au bucurat unele dintre activităţile organizate în cadrul campaniei, în special discuţiile cu specialiştii în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane, dezbaterile despre rolurile şi egalitatea de gen, întâlnirile cu medici care au oferit informaţii despre sănătate şi opţiuni pentru un stil de viaţă sănătos, discuţiile cu profesionişti în anumite domenii în cadrul cărora participanţii au putut afla numeroase informaţii legate de orientarea profesională şi alegerea carierei. Din evaluările şi informaţiile primite atât de la elevi, cât şi de la cadrele didactice reiese cu claritate că astfel de activităţi şi demersuri nu doar că se bucură de interesul elevilor, ci şi răspund unor nevoi de (in)formare insuficient acoperite de programa şcolară.
“Educaţia este singura şansă a fetelor de a-şi construi un drum independent în viaţă. Pe de o parte, pentru că, în lipsa studiilor sau cu un nivel redus de şcolarizare, femeile sunt nevoite să muncească pe piaţa neagră, din România sau din străinătate. Pe de altă parte însă, şi aici vorbim despre un fapt extrem de grav, fetele care nu participă la şcoală sunt vulnerabile în faţa traficului de persoane”, a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiiii România.
Campania “Este un drept. Fă-l să fie drept! Educaţie pentru fete şi femei, acum!” s-a derulat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi cu alţi parteneri.
Recensământul populaţiei din anul 2002 relevă că femeile reprezintă aproape 70 % dintre persoanele cu vârsta peste 12 ani care nu au absolvit nici măcar şcoala primară, iar analfabetismul afectează de peste două ori mai multe femei decât bărbaţi.