/Noi reglementari privind controlul furajelor ce contin materiale modificate genetic

Noi reglementari privind controlul furajelor ce contin materiale modificate genetic

Regulamentul Comisiei Europene prin care se stabilesc metodele de eşantionare şi analiză pentru controlul furajelor a intrat vineri în vigoare, se arată într-un comunicat al Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE).
Noile reglementări stabilesc metodele de eşantionare şi analiză pentru controlul furajelor, în vederea detectării materialului modificat genetic care face obiectul unei proceduri de autorizare în curs de desfăşurare sau a cărui autorizare a expirat.


,,Documentul legislativ era necesar, deoarece nu existau încă reguli speciale pentru acest tip de material modificat genetic, iar experienţa a arătat că în lipsa unor astfel de reguli, laboratoarele oficiale şi autorităţile competente aplică metode diferite de eşantionare, precum şi reguli diferite pentru interpretarea rezultatelor. Din această cauză exista riscul ca, în lipsa unor reguli armonizate, funcţionarea pieţei interne să fie afectată’, se precizează în comunicatul DAE.
În preambulul Regulamentului se recomandă utilizarea metodelor de analiză validate de Laboratorul de referinţă al Uniunii Europene pentru prevenirea apariţiei unor rezultate analitice divergente între statele membre.
De asemenea, se consideră necesară armonizarea regulilor de interpretare a rezultatelor analizei pentru a garanta că, în întreaga Uniune Europeană, aceleaşi rezultate analitice conduc la aceleaşi concluzii.
Regulamentul se aplică controalelor oficiale ale furajelor prin care se verifică prezenţa materialului modificat genetic autorizat pentru comercializare într-o ţară terţă, pentru care a fost depusă o cerere valabilă în temeiul articolului 17 din Regulamentul CE nr. 1829/2003 şi pentru care procedura de autorizare este în curs de desfăşurare de mai mult de trei luni. Materialul respectiv nu trebuie, însă, să fi fost identificat de EFSA ca susceptibil de a avea efecte negative asupra sănătăţii sau mediului atunci când este prezent sub limita de performanţă minimă necesară.
De asemenea, regulamentul se mai aplică pentru verificarea prezenţei în furaje a materialului modificat genetic a cărui autorizaţie a expirat şi pentru care metoda cantitativă a fost validată şi publicată de Laboratorul de referinţă al Uniunii Europene, dar şi pentru verificarea prezenţei în furaje a materialului modificat genetic a cărui autorizaţie a expirat din cauza faptului că nu a fost depusă nicio cerere de reînnoire, în conformitate cu normele în vigoare.
Potrivit articolului 6 al Regulamentului, în cazul în care încercările analitice indică în furaje un conţinut de material modificat genetic mai mare sau egal cu limita de performanţă minimă, atunci furajele respective sunt considerate neconforme cu Regulamentul CE nr. 1829/2003, iar statele membre comunică imediat această informaţie prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje. Documentul mai stabileşte metodele de prelevare a probelor, metodele de analiză şi interpretare a rezultatelor.