/Noi propuneri de reglementari privind verificarea si controlul unitatilor sanitare

Noi propuneri de reglementari privind verificarea si controlul unitatilor sanitare

Ministerul Sănătăţii a postat pe site-ul său o propunere de Ordonanţă a Guvernului pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia.
În nota de fundamentare se arată că actualul cadru legal permite inspectorilor sanitari accesul în unităţile sanitare cu paturi, dar domeniul de activitate al acestora este restrâns, anumite aspecte care alcătuiesc ansamblul acordării asistenţei medicale nefiind în aria de competenţă a acestora. Activitatea echipelor de control este de multe ori restricţionată de personalul medical sau nemedical, acestă restricţionare neputând fi sancţionată.


Totodată, există activităţi specifice în domeniul financiar, în domeniul resurselor umane, normare, organizare şi salarizare ale spitalului public cărora nu le sunt stabilite sancţiuni în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase.
Prin proiectul de act normativ se va permite controlul mixt, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în vederea eficientizării activităţii de control.
Activităţile specifice în domeniul financiar, în domeniul resurselor umane, normare, organizare şi salarizare ale spitalului public vor putea fi controlate şi vor exista modalităţi de îndrumare, remediere a eventualelor nereguli constatate, precum şi sancţionarea acestora, după caz.
Măsurile propuse prin noul proiect de ordonanţă în domeniul asistenţei medicale, aprobate de ministrul sănătăţii, vor fi obligatorii pentru unităţile sanitare publice sau private controlate.
Nerespectarea măsurilor stabilite în calitatea serviciilor de asistenţă medicală pot duce la ridicarea autorizaţiei de funcţionare a unităţii sanitare controlate sau aplicarea unor sancţiuni.
Unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii vor avea obligaţia ducerii la îndeplinire a măsurilor aprobate de ministrul sănătăţii prin raportul de control în domeniile medical, economic, resurse umane, normare, organizare şi salarizare, se stipulează în noul proiect de act normativ.