/MFP: Deficit bugetar de 1,36 la suta din PIB, pe primele cinci luni

MFP: Deficit bugetar de 1,36 la suta din PIB, pe primele cinci luni

Deficitul bugetului general consolidat pe primele cinci luni din 2011 s-a cifrat la 7,4 miliarde lei, respectiv 1,36% din Produsul Intern Brut /PIB/, conform datelor operative ale Ministerului Finanţelor Publice /MFP/, publicate luni.
Veniturile bugetare au fost în sumă de 70,7 miliarde lei, cu 10,1% mai mari faţă de anul precedent, în principal ca urmare a creşterii încasărilor din taxa pe valoare adăugată (+35,6%), accize (+28,2%) şi venituri din capital (+39,8%).
Încasările din contribuţii de asigurări sociale au fost cu 3,2% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, reprezentând 40,5% din programul anual, iar încasările din impozitul pe profit le-au depăşit pe cele din aceeaşi perioadă a anului precedent cu 0,2%.
Faţă de 2010, principalul decalaj se menţine la încasările din impozitul pe venit, care s-au micşorat cu 1,2%. Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au crescut cu 17,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.


Cheltuielile bugetare s-au cifrat la 78,2 miliarde lei, în scădere, în termeni nominali, cu 3,4% faţă de anul precedent şi cu 1,4 puncte procentuale ca pondere în PIB.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 10,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. La bugetul de stat creşterea a fost de 9,2%, ca urmare a reclasificării unor cheltuieli la bunuri şi servicii la Ministerul Sănătăţii, la bugetele locale creşterea a fost de 18,5% ca urmare a preluării spitalelor de către unităţile administrativ teritoriale, iar la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate creşterea a fost de 14,8%, ca urmare a plăţilor efectuate pentru servicii medicale şi medicamente.
Unele categorii de cheltuieli se menţin în continuare sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent: cheltuieli de personal (-19,9%), subvenţii (-21,3%), asistenţă socială (- 3,1%).
Plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri UE au crescut cu 61,5% faţă de primele cinci luni ale anului 2010.
Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 34,7 %, iar cheltuielile pentru investiţii, inclusiv cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost pe primele cinci luni în sumă de 10,6 miliarde lei, faţă de 9,8 miliarde lei înregistrate în aceaşi perioadă a anului precedent.