/Masuri anticanicula luate in Bucuresti

Masuri anticanicula luate in Bucuresti

În Bucureşti, au fost luate mai multe măsuri de protejare a populaţiei în perioada caniculară anunţată de meteorologi.
Astfel, au fost amenajate corturi de prim ajutor dotate cu aer condiţionat, a fost pusă la dispoziţie apă potabilă rece, au fost înfiinţate puncte fixe în incinta diferitelor instituţii publice semnalizate cu inscripţia ”Punct de prim ajutor caniculă”.
Prefectul Capitalei a solicitat încă de miercuri ca fântânile din Bucureşti să funcţioneze permanent, iar stropirea străzilor să se efectueze în cursul nopţii, până cel târziu la ora 05,00 dimineaţa, în caz contrar existând riscul de creştere a indicelui de confort termic.


Totodată, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov va lucra în aceste zile cu toate maşinile aflate în dotare, în patru schimburi, pe timpul zilei fiind utilizate preponderent ambulanţe cu aer condiţionat.
Centralizarea datelor arată că Primăria Bucureşti, prin Administraţia Spitalelor, a amenajat în zonele cu trafic pietonal intens 13 corturi anticaniculă: Universitate – la Facultatea de Arhitectură, Parcul Cişmigiu – în faţa Prefecturii, Piaţa Charles de Gaulle – din Parcul Herăstrău, Gara de Nord, Piaţa 11 iunie, Piaţa Romană – în dreptul staţiei de metrou, Crângaşi, Parcul Carol, Gara de Est, Metrou Dristor, Piaţa Victoriei, Metrou Titan, dar şi puncte de prim ajutor în Pasajul de la Universitate şi la Grozăveşti.
În toate aceste puncte personalul medical se află la dispoziţia bucureştenilor în intervalul 12,00-18,00. S-au verificat condiţiile de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare, s-au asigurat stocurile de medicamente de urgenţă, în special pentru medicamente destinate patologiilor determinate/agravate de caniculă, s-au verificat generatoarele de rezervă, s-au asigurat rezervele de apă proprii unităţilor sanitare.
De asemenea, în sectorul 1 al Capitalei va funcţiona un telefon de permanenţă – Poliţia Locală: 021/9540, iar la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 s-au organizat puncte de acordare a primului ajutor în cadrul cabinetelor medicale din: Complexul Social de Servicii ”Sf.Ecaterina”- bd. Mareşal Averescu nr. 17, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă ”Sf. Elena” – str. Barbu Delavrancea nr. 18, Complexul Social de Servicii Străuleşti – şos. Bucureşti-Târgovişte nr.10, Complexul Social de Servicii Odăi – şos. Odăi nr. 3-5, Centrul de Primire Pinocchio – bd. Luptătorilor nr. 40, Complexul Social de Servicii ”Sf. Maria”- str. Minervei nr. 31 A, Clubul Seniorilor – str. Ion Slătineanu nr. 16, Complexul Social de Servicii Jiului – str. Pajurei nr. 2C, Centrul Multifuncţional ”Phoenix” – str. Pajura nr.15A, Corp A. Corturi anticaniculă vor fi la Piaţa Presei Libere – 1 cort, Piaţa 1 Mai intersecţie cu str. Turda – 1 cort.
În sectorul 2 este operativ telverde 0800.800.772, iar locurile în care se va acorda asistenţă medicală de prim ajutor şi punctele pentru distribuirea de apă rece către populaţie sunt următoarele: Primăria Sectorului 2 – Str.Chiristigiilor nr. 11-13, Serviciul Asistenţă Socială Maşina de Pâine – Str. Maşina de Pâine nr. 65, Serviciul Asistenţă Socială Baicului – str. Heliade între Vii nr.36, Serviciul Asistenţă Socială Glinka – str. M.I.Glinka nr 7, C.I.C. Pantelimon – Sos. Pantelimon nr.255, bl. 43, C.I.C. Iancului – Şos. Iancului nr. 59, Bl. 101 A, Clubul Înţelepţilor – B-dul Basarabia nr. 96, Parcul Plumbuita, Centrul pentru Activităţi Recreative şi Inovare Ocupaţională – str. J.L.Calderon nr.39, Sediul DGASPC sector 2 – str. Olari nr 39, Sediul DGASPC sector 2 – str. Racoviţă nr.22, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – Calea Moşilor nr. 229. Pentru a preîntâmpina eventualele incidente din stradă, cele şase ambulanţe sociale ale Primăriei sectorului 2 vor avea un program special, în cadrul căruia vor fi parcurse cele mai circulate artere din sectorul 2.
Primăria sectorului 3 răspunde şi ea la telverde 021/9854 şi prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului asigură măsuri de protecţie împotriva efectelor caniculei astfel: în patru Centre de Informare pentru Cetăţeni, în 12 pieţe unde se distribuie apă potabilă persoanelor afectate de temperaturile ridicate. În aceste puncte, atât locuitorii sectorului 3, cât şi cei care vor tranzita zona vor beneficia de apă rece între orele 10,00-18,00.
Cele patru Centre de Informare pentru Cetăţeni aprovizionate cu apă potabilă sunt:
Punct informare nr.1: Str. Baba Novac – Str. Ion Tuculescu (Rucăr), Punct informare nr.2: Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 (Trapezului), Punct informare nr.3: Str. Istriei – Bd. Rm. Vâlcea, Punct informare nr.4: Bd. Liviu Rebreanu – Bd. Nicolae Grigorescu ( Metrou Titan). Punctele de distribuire a apei potabile în pieţe sunt: Piaţa agroalimentară Titan I – bd. Nicolae Grigorescu nr. 51A, Piaţa agroalimentară Titan II – aleea Barajul Dunării nr. 3, Piaţa agroalimentară Traian – Calea Călăraşilor nr. 120-122; Piaţa agroalimentară Bobocica – str. Nicolae Pascu nr. 2; Piaţa Matei Ambrozie – bd. Camil Ressu nr. 41; Piaţa 1 Decembrie 1918 – str. Col. Iosif Albu nr. 1; Piaţa Albina – Aleea Ciungan Florin nr. 17; Piaţa Trapezului – str. Trapezului nr. 1.
În sectorul 4, primăria a pus la dispoziţia cetăţenilor telverde 0800.800.440 şi a înfiinţat şase puncte de distribuire a apei potabile în Piaţa Unirii – 1 cort în fata Hotel Horoscop, Piaţa Progresul – 1 cort, Piaţa Big Berceni – 2 corturi, Parcul Tineretului – 1 cort, Metrou Brâncoveanu sau Metrou Apărătorii Patriei – 1 cort. Corturile vor fi dotate cu dozatoare cu apă minerală plată, bidoane de apă pentru fiecare cort, pahare de unică folosinţă, aparate de aer condiţionat mobile, paturi pliante, mese şi scaune, dozator de apă potabilă, personal care va asigura acordarea primului ajutor şi va apela la nevoie serviciului de urgenţă 112.
De asemenea, au fost activate 9 puncte de prim ajutor în următoarele puncte: Sediul Primăriei Sector 4 – B-dul George Coşbuc nr. 6-16 – Direcţia Relaţii cu Comunitatea Locală – Registratură, Sediul Primăriei Sector 4 – Serviciul de Stare Civilă – Str. Gramond nr. 26, Sediul Primăriei Sector 4 – Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Biroul nr. 1- str. Străduinţei nr.1, Sediul Primăriei Sector 4 – Serviciul Parcări – str. Străduinţei nr.1, Sediile Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 din Şos. Olteniţei nr. 37-39, şi Calea Şerban Vodă nr. 43, Sediile administrative ale Direcţiei de Administrare a Pieţelor din Şos. Giurgiului, Piaţa Sudului, şi Piaţa Apărătorii Patriei. Stropirea străzilor se efectuează de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara, iar în perioadele caniculare o dată dimineaţa şi de 3 ori pe noapte.
În sectorul 4 există 15 fântâni arteziene, dintre care 14 funcţionale.
Primăria sectorului 5 a înfiinţat telverde 0800.800.424 şi pe toată perioada de
caniculă va asigura un serviciu de permanenţă, unde cetăţenii pot solicita informaţii şi sprijin în caz de nevoie, la Primăria Sector 5 – Direcţia Utilităţi Publice – telefon 021/314.75.25.
De asemenea, se vor organiza 10 module cu program de luni până duminică între
orele 09,00-17,00, pentru asistenţă pentru perioada de caniculă fiecare punct dispune de spaţiu de adăpostire şi relaxare utilat cu şi dotat cu scaune, masă, aparat de apă, pahare de unică folosinţă, aer condiţionat, amplasate astfel: Calea Rahovei -Teiuş (lângă staţia RATB), Parc Izvor – la intrarea principală în Parcul Izvor, lângă staţia de Metrou, Intersecţia Toporaş – Sos.Giurgiului, Intersecţia Trafic Greu – Şoseaua Alexandriei, Pieptănari – intrarea în parc, Unirea sector 5 – lângă staţia de metrou Unirea, Intersecţia Calea 13 Septembrie – Str. Drumul Sării, Humuleşti – Sălaj, Piaţa Ferentari şi Parcul Sebastian.
În sectorul 6 , autoritatea locală are un serviciu de permanenţă zilnic până la ora 22,00 – la sediul Primăriei sector 6 – telefon 021/9856 şi 021/529.83.01 şi cinci puncte pentru acordarea primului ajutor pe Aleea Istru nr.4 – Centrul de plasament ”Sf. Andrei”; Splaiul Independenţei nr. 200 – Centrul ”Arlechino” lângă policlinica Cotroceni, Bdul. Uverturii nr.81 – Căminul ”Sf. Nectarie”, Primăria Sectorului 6 – Drumul Taberei Nr.40. Vor fi 23 puncte de distribuire a apei potabile – Parohia Adormirea Maicii Domnului, str. Documentului (lângă ştrandul Giuleşti); Parohia Buna Vestire, str. Flămânda, Giuleşti; Parohia Giuleşti Sârbi, Parohia Militari III str. Valea Lungă nr.3, Militari, Parohia Sfântul Ilie Grant (Circa 20 Poliţie Crângaşi); Parohia Cărămidarii de Sus ( pod Grozăveşti); Parohia Cotroceni (Răzoare); Parohia Belvedere (în spatele garajului ADP, Fabrica de Ţigarete Giuleşti); Parohia Sfântul Andrei, Valea Ialomiţei, str. Parva, Dr. Taberei; Parohia Parcul Ghencea II (în spatele parcului Moghioroş); Parohia Militari I, str.Orşova, Militari; Biserica Creştină Baptistă (Piaţa Giuleşti), str. Luduş; Centrul Pastoral Sfântul Francisc de Assisi, str. Virtuţii, Barajul Lacul Morii; Parohia Catolică Adormirea Maicii Domnului, Moghioroş; Centrul 1 Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale – Drumul Taberei nr. 18, Centrul 2 Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale – Str. Virtuţii nr.1-3; Centrul 3 Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale – Calea Giuleşti nr.125; Piaţa Drumul Taberei II; Piaţa Chilia Veche; Piaţa Gorjului; Piaţa Veteranilor; Piaţa Crângaşi; Piaţa Valea Ialomiţei. Primele 9 zone menţionate vor funcţiona, în caz de necesitate, ca puncte de prim ajutor, iar celelalte, ca puncte de distribuire a apei potabile.
Pe raza sectorului 6 funcţionează 3 fântâni arteziene cu program de funcţionare non-stop (Drumul Taberei, Bd. Iuliu Maniu şi Piaţa Crângaşi).