/MAI: Proiect de propunere a hotararii Guvernului pentru aprobarea Strategiei Deltei Dunarii pentru perioada 2011-2015

MAI: Proiect de propunere a hotararii Guvernului pentru aprobarea Strategiei Deltei Dunarii pentru perioada 2011-2015

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei Deltei Dunării pentru perioada 2011-2015.
Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES de MAI, propunerile de modificare a actului normativ sunt aşteptate până pe data de 15 iulie.
Proiectul include implementarea coerentă a unor măsuri destinate ameliorării nivelului de trai în zona Deltei Dunării, înfiinţarea unui Consiliu interministerial, cu scopul de a elabora şi coordona un program de dezvoltare economico-socială a zonei Delta Dunării.
“Analizele elaborate la nivelul Consiliului interministerial au demonstrat că pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor Deltei Dunării sunt necesare investiţii majore, prin programe de construire a reţelelor de utilităţi publice, valorificare a potenţialului economic, îmbunătăţire a drumurilor rutiere de acces, asigurare a accesului la serviciile medicale şi la educaţie şi de conservare a mediului înconjurător”, se arată în proiect.


Iniţiatorul proiectului consideră necesară instituirea unui cadru strategic unitar, prin elaborarea unor politici publice coerente, ale căror rezultate să răspundă nevoilor de dezvoltare economică şi socială, în concordanţă cu instrumentele şi resursele aflate la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale şi cu asigurarea unei exploatări durabile a resurselor naturale.
În nota de fundamentare a proiectului se aminteşte că, printr-un Memorandum aprobat în cursul anului 2010, Consiliul interministerial a propus Guvernului României elaborarea unei Strategii a Deltei Dunării, a cărei implementare să fie realizată în perioada 2011-2015.
“Pentru eliminarea problemelor majore de dezvoltare şi atingerea scopului strategiei, documentul prevede intervenţii care vizează realizarea unor obiective specifice, structurate pe domeniile de competenţă ale instituţiilor cu responsabilităţi în implementarea politicii: sănătate, educaţie, transport, dezvoltare regională şi turism, cultură, mediu, agricultură şi pescuit. Realizarea obiectivelor specifice este asigurată printr-un set de acţiuni. Rezultatele acţiunilor desfăşurate în cadrul fiecărui obiectiv specific, indicatorii de performanţă, termenele şi instituţiile responsabile de implementare, sunt sintetizate în Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a zonei Delta Dunării, care este parte integrantă a Strategiei”, mai precizează iniţiatorul.
Pentru monitorizarea implementării Planului de acţiuni, ministerele reprezentate în Consiliul interministerial vor evalua şi actualiza permanent indicatorii specifici şi vor propune, printr-un raport anual, măsuri de ajustare a obiectivelor şi a termenelor de realizare, pentru eliminarea eventualelor deficienţe, precum şi de asigurare a continuităţii finanţării obiectivelor.
Schimbările preconizate în proiect vizează creşterea nivelului de valorificare a potenţialului economic şi cultural din spaţiul Deltei Dunării, iar implementarea strategiei va conduce, într-un interval de timp corespunzător şi în limita restricţiilor determinate de necesitatea protejării mediului înconjurător, la ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor Rezervaţiei.