/Mai mult de 8 din 100 de elevi au avut ideatii suicidale

Mai mult de 8 din 100 de elevi au avut ideatii suicidale

În România mai mult de 8 din 100 de liceeni au avut ideaţii suicidale, relevă o evaluare realizată la nivel naţional privind comportamentele cu risc pentru suicid în rândul tinerilor în 2010.
Ideaţia suicidală s-a înregistrat în mod preponderent la fete, iar raportul fete – băieţi a fost de 2 la 1.
Frecvenţa ideaţiei suicidale scade spre clasele liceale terminale la fete.
Pe plan naţional 5 elevi din 100 cu ideaţie suicidală şi-au făcut un plan de sinucidere, iar 4,90 % dintre aceştia au avut o tentativă de suicid, relevă cercetarea.


La nivel naţional, dintre liceenii care au avut tentative de suicid 2,15 % au necesitat îngrijiri medicale.
Tentativele de suicid care au necesitat îngrijiri medicale au fost înregistrate mai frecvent la fetele din clasele a IX-a şi a X-a şi la băieţii din clasele a IX-a şi a XI-a.
Tendinţa frecvenţei liceenilor cu tentative de suicid care au necesitat îngrijiri medicale este descrescătoare în perioada 2005- 2010.
Tentativa de suicid incumbă factori şi situaţii predispozante în dezamorsarea cărora se impune o conlucrare familie – instituţii educative, religioase etc.
Studiul mai arată că este necesară diagnosticarea precoce şi tratarea corectă a tulburărilor psihice cu debut la vârste tinere.
Totodată, se impune reconsiderarea manierei de prezentare în media a cazurilor de suicid şi perfecţionarea identificării subiecţilor cu risc crescut.
Evaluarea a fost realizată de Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj sub coordonarea Institutului Naţional de Sănătate Publică.
Investigaţiile s-au efectuat pe un lot de 4.691 elevi din ciclul liceal, din judeţele României (fără municipiul Bucureşti şi judeţul Braşov). Distribuţia subiecţilor pe sexe a fost următoarea: 59,55 % fete (2.795) şi 40, 45 % băieţi (1.896).
Distribuţia pe niveluri de şcolarizare a fost următoarea: 1.313 (27, 98 %) în clasa a IX-a, 1.025 (21, 85 %) în clasa a X-a, 1.095 (23,34 %) în clasa a XI-a şi 1.258 (26,81 %) în clasa a XII-a.
Distribuţia pe zone geografice a fost următoarea: Banat 424 subiecţi, Moldova 622 subiecţi, Muntenia 2.135 subiecţi şi Transilvania 1.116 subiecţi.
Conform cercetărilor Alianţei Române de Prevenţie a Suicidului (ARPS), principalele cauze care determină suicidul în rândul elevilor şi al studenţilor din România sunt eşecurile sentimentale şi singurătatea.
Potrivit OMS, România se află pe locul 24 la nivel european din punctul de vedere al ratei sinuciderilor, cu 12-13 sinucideri la 100.000 de locuitori.