/Licitaţiile centralizate se vor derula transparent, electronic

Licitaţiile centralizate se vor derula transparent, electronic

Ministerul Sănătăţii precizează că toate licitaţiile care vor fi organizate la nivel centralizat se vor derula transparent, electronic, conform proiectului de act normativ care reglementează metodologia (n.r. de organizare a licitaţiilor centralizate) care va fi făcut public de marţi pe adresa www.ms.ro.
“Toate licitaţiile ce vor fi organizate la nivel centralizat se vor derula, transparent, electronic, prin www.seap.ro. Ministerul Sănătăţii va elabora lista cu medicamentele, materialele sanitare şi echipamentele medicale care vor fi achiziţionate, pe acord cadru, pentru unităţile sanitare. Lista va putea fi actualizată anual, în funcţie de necesităţi”, se arată într-un comunicat de presă remis marţi AGERPRES.

Totodată, comisii ale Ministerului Sănătăţii, alcătuite din câte 5 persoane (3 experţi tehnici şi 2 reprezentanţi ai ministerului), vor elabora documentaţiile de atribuire şi specificaţiile tehnice pentru produsele ce vor fi achiziţionate, documentaţii care vor fi transmise pentru evaluare unor experţi independenţi care vor avea un punct de vedere tehnic asupra acestora.

“În cazul în care există puncte de vedere diferite asupra conţinutului caietelor de sarcini, vor fi organizate şedinţe de mediere pentru definitivarea materialelor. Toate procedurile se vor finaliza electronic. Mai este prevăzut ca înainte cu 10 zile de demararea procedurilor de achiziţie de către firmele participante la licitaţii să fie organizate conferinţe de consens, mai exact întâlniri între operatorii economici interesaţi şi comisiile de realizare a documentaţiilor de atribuire, în scopul formulării de propuneri şi observaţii privind conţinutul acestor documente”, mai afirmă Ministerul Sănătăţii.

Participanţilor la licitaţie le vor fi solicitate mostre din produsele ofertate şi vor exista specificaţii exacte privind serviciile de depozitare, distribuire sau service ale produselor licitate, după caz.

În premieră, firmele câştigătoare vor semna un angajament etic care în cazul nerespectării, operatorul economic riscă blocarea posibilităţii de a mai participa la licitaţii organizate de către Ministerul Sănătăţii, în următorii ani. AGERPRES