/Inspector la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, in stare de incompatibilitate

Inspector la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, in stare de incompatibilitate

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către un inspector în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Elena Stanciu.
Potrivit unui comunicat al ANI, Elena Stanciu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 martie – 1 septembrie 2010 deoarece a deţinut simultan atât funcţia de inspector în cadrul DSPMB, cât şi calitatea de economist în cadrul Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie.


ANI susţine că Elena Stanciu a încălcat legislaţia privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, conform dispoziţiilor art. 94, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 161/2003, ‘funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice’.
Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.