/Galati: Aproape 52 milioane lei pentru echipamente necesare situatiilor de urgenta in sase judete

Galati: Aproape 52 milioane lei pentru echipamente necesare situatiilor de urgenta in sase judete

Consiliul Judeţului (CJ) Galaţi, alături de alte cinci autorităţi judeţene deliberative, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă (ADISESU), a lansat, miercuri, activităţile din cadrul proiectului ”Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud-Est”.

Potrivit preşedintelui CJ Galaţi, Eugen Chebac, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est beneficiază prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 de o alocare financiară totală de 13,19 milioane euro destinată îmbunătăţirii capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

Chebac a prezentat şi paşii care au fost realizaţi pentru implementarea acestui proiect. Astfel, pe 12 martie 2010, a fost constituită ADISESU, solicitant eligibil al finanţării conform Ghidului Solicitantului, formată din cele şase judeţe ale Regiunii Sud-Est reprezentate prin autorităţile judeţene deliberative Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea.

”Asociaţia are scopul de a pregăti şi promova la toate nivelurile şi în interesul comun al celor şase judeţe asociate proiecte privind îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, prin întocmirea şi depunerea documentaţiilor necesare şi, ulterior, prin achiziţionarea de echipamente specifice”, a spus Chebac.

Pe 15 aprilie 2010, ADISESU a înaintat către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organism intermediar pentru POR, cererea de finanţare intitulată ”Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est”.

Pentru derularea acţiunilor şi activităţilor propuse prin cererea de finanţare, pe 13 decembrie 2010 a fost semnat contractul de finanţare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate de management pentru POR 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de organism intermediar pentru POR 2007-2013, pe de o parte, şi ADISESU în calitate de beneficiar, pe de altă parte.

”Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Sud-Est prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, precum şi consolidarea capacităţii instituţiilor specializate şi a autorităţilor administraţiei publice locale pentru prevenirea producerii situaţiilor de urgenţă şi pentru gestionarea acestora”, a afirmat Chebac.

Proiectul prevede achiziţionarea a 63 de echipamente specifice, adică 18 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare, 18 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie, o autospecială pentru intervenţii la accidente colective şi salvări urbane, două autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), şase autospeciale pentru descarcerări grele, 12 ambulanţe de prim ajutor şi şase ambulanţe de reanimare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 41.528.000 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 35.298.800 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 5.398.640 lei. La acestea se adaugă contribuţia locală a beneficiarului în valoare de 830.560 lei, precum şi valoarea TVA rambursabilă de la bugetul de stat în sumă de 9.966.720 lei, rezultând o valoare totală a proiectului de 51.514.560 lei.

Perioada de implementare a activităţilor proiectului este de 24 de luni.