/Disponibilitatile in lei ale Trezoreriei au scazut cu aproape 2,3 miliarde lei in 2010

Disponibilitatile in lei ale Trezoreriei au scazut cu aproape 2,3 miliarde lei in 2010

Disponibilităţile băneşti în lei aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi în casieriile instituţiei au scăzut cu aproape 2,6 miliarde de lei în 2010, comparativ cu anul precedent, până la două milioane lei, potrivit bilanţului general al Trezoreriei Statului pe anul 2010, publicat pe site-ul MFP.
Sumele aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului la BNR se situau la 77,3 milioane lei, iar fondurile statului aflate în administrarea Eximbank SA se cifrau la 1,79 miliarde lei.
Alte active însumau 2,9 milioane lei şi reprezintă în principal dobânzi de plătit din bugetul Trezoreriei Statului pentru disponibilităţile instituţiilor publice şi ale operatorilor economici.


Deficitele bugetare sunt finanţate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi prezentau la data de 31 decembrie 2010 un sold în sumă de 34,79 miliarde lei, în creştere faţă de începutul anului cu 5,76 miliarde lei.
Deficitul bugetului de stat se cifra la sfârşitul anului trecut la 31,82 miliarde de lei, în creştere cu 5,51 miliarde de lei comparativ cu anul precedent. ‘Această creştere este rezultatul finanţării integrale pe bază de împrumuturi de stat a deficitului bugetului de stat nefinanţat la începutul anului, în valoare de peste 26 miliarde de lei, precum şi de finanţarea parţială a deficitului bugetului de stat înregistrat în anul 2010, cu suma de 4,25 miliarde de lei’, precizează MFP în nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern referitor la aprobarea bilanţului general al trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010.
Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat se cifra la 2,213 miliarde lei, similar cu cel din anul 2009.
Deficitul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate însuma aproximativ 750 milioane lei, în creştere cu peste 248 milioane lei faţă de anul precedent.
Disponibilităţile instituţiilor publice şi ale operatorilor economici aflate în conturi deschise la Trezoreria Statului erau, la finalul lunii decembrie 2010, în sumă de 30,76 miliarde lei, în creştere faţă de începutul anului cu 5,24 miliarde de lei.
Execuţia bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010 s-a încheiat cu venituri realizate în sumă de peste 850 milioane leimiliarde lei şi cheltuieli efectuate în sumă de peste 684 milioane lei, înregistrându-se un excedent de peste 166 milioane lei.