/Directia Generala de Politie Locala Sector 6 demareaza un program de voluntariat

Directia Generala de Politie Locala Sector 6 demareaza un program de voluntariat

Cei care sunt interesaţi să lucreze voluntari în cadrul poliţiei locale se pot înscrie la voluntariatul organizat de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 şi, astfel, pot participa la activităţile specifice ale unui agent, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat.
Potrivit unui comunicat al Primăriei Sector 6 transmis joi AGERPRES, voluntariatul se va desfăşura pe baza unui contract încheiat în formă scrisă între Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, ca organizaţie gazdă, şi voluntar, în condiţii de libertate contractuală a părţilor şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 195/2001 – legea voluntariatului.


Poate fi voluntar orice persoană cu vârsta minimă de 18 ani împliniţi, care consimte benevol să acţioneze voluntar, are cetăţenia română şi domiciliul în România, cu preponderenţă pe raza teritorială a sectorului 6 al municipiului Bucureşti, cunoaşte limba română, scris şi vorbit, are capacitate deplină de exerciţiu. De asemenea, pentru a participa la acţiune, cei interesaţi trebuie să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate, să nu fi fost condamnaţi pentru infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea şi să aibă un comportament civilizat.
Scopul principal al activităţii de voluntariat îl reprezintă asigurarea transparenţei activităţii poliţiei locale, precum şi informarea cetăţenilor cu privire la actele normative şi procedurile legale aplicabile pe raza sectorului 6, creşterea spiritului civic al acestora.
Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, în funcţie de durata prevăzută, se diferenţiază în stagii pe termen lung, cu durata între trei luni şi un an, şi stagii pe termen scurt, cu durata între trei săptămâni şi trei luni.
Selecţia şi recrutarea voluntarilor se va face în urma unui interviu, având la bază cererea scrisă a voluntarilor şi documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor menţionate.
Toţi cei care sunt interesaţi să desfăşoare activitatea de voluntariat se pot înscrie la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, de pe şoseaua Orhideelor nr. 2D, tel: 021.413.16.62.