/Descarcarea bugetara 2009: Colegiul de politie, Agentia pentru medicamente si Consiliul UE, amanate

Descarcarea bugetara 2009: Colegiul de politie, Agentia pentru medicamente si Consiliul UE, amanate

Parlamentul European a aprobat marţi cea mai mare parte a cheltuielilor bugetare UE pentru exerciţiul financiar 2009 conform procedurii de ”descărcare de gestiune”, dar a hotărât amânarea descărcării pentru Consiliul UE, Agenţia europeană pentru medicamente şi Colegiul european de poliţie. În toate celelalte cazuri, membrii PE au urmat recomandările Comisiei pentru control bugetar a PE (CONT), acordând descărcarea de gestiune prin votarea a 39 de rapoarte, informează un comunicat de presă al PE.


Descărcarea pentru execuţie bugetară este decizia pe baza căreia Parlamentul European “eliberează” Comisia de responsabilitatea gestionării unui buget dat, marcând astfel finalul operaţiunii bugetare. Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune Comisiei Europene. În timpul lucrărilor de pregătire a acestui vot în plen, deputaţii europeni au subliniat că doresc crearea unor sisteme de control şi de gestionare mai bune folosite în cheltuirea banilor de către autorităţile naţionale din statele membre, sub o aşa- numită ”structură de administrare comună”, ceea ce reprezintă 80% din cheltuielile UE. De asemenea, membrii PE au accentuat nevoia ca politicienii din statele membre să îşi asume responsabilitatea politică pentru modul în care banii europeni sunt cheltuiţi în ţările lor, prin semnarea “declaraţiilor de gestiune naţionale”.
Comisarul pentru impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă Algirdas Semeta a fost de acord cu cerinţele PE şi a menţionat că va căuta acordul politic al statelor membre pentru aceste propuneri. �emeta s-a exprimat şi în favoarea celorlalte solicitări ale Parlamentului European, inclusiv folosirii sistematice a întreruperii sau suspendării plăţilor în cazurile în care sistemele de control şi gestionare ale statelor membre nu funcţionează, îmbunătăţirii recuperării fondurilor cheltuite ineficient şi creşterii efortului în ceea ce priveşte simplificarea normelor de cheltuire a banilor UE.
Colegiul european de poliţie a fost singura agenţie căreia i s-a refuzat descărcarea de gestiune şi în 2008. Parlamentul a amânat şi descărcarea de gestiune a Agenţiei europene pentru medicamente, aflată la Londra. Deputaţii europeni consideră că nu există garanţii privind independenţa experţilor angajaţi să desfăşoare evaluările ştiinţifice ale medicamentelor cu uz uman, inclusiv în situaţia conflictului de interese în cazul medicamentului anorectic Benfluorex. Raportul critică, de asemenea, felul în care Agenţia a gestionat procedurile de achiziţii publice şi lipsa criteriilor în recrutarea de personal.
În ceea ce priveşte propriul buget, Parlamentul a dorit să servească drept exemplu în reducerea costurilor. Printre măsurile de economisire, PE a votat ca serviciile de interpretare din timpul reuniunilor grupurilor de lucru să fie disponibile în doar şase limbi (franceză, germană, engleză, poloneză, spaniolă şi italiană), urmând ca interpretarea în alte limbi să fie disponibilă numai la solicitarea membrilor PE. Alte cerinţe includ reguli de limitare ale deplasărilor pe distanţe lungi cu maşinile oficiale ale PE şi reguli speciale care împiedică membrii PE să angajeze membri de familie ca asistenţi parlamentari. În final, Parlamentul European a solicitat revizuirea bugetului său pe termen lung, cu scopul de a reduce costurile totale.