/Deficit bugetar de 2,4% din PIB, dupa primele opt luni

Deficit bugetar de 2,4% din PIB, dupa primele opt luni

Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 12,97 miliarde lei, respectiv 2,4% din PIB, după primele opt luni din 2011, fapt ce permite o prognoză favorabilă în privinţa încadrării în ţinta anuală de 4,4% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanţelor Publice /MFP/.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 116,4 miliarde lei, au fost cu 9,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, pe fondul încasărilor record din luna iulie de 17,1 miliarde lei.
Încasările au crescut în principal la veniturile din taxa pe valoare adăugată, cu 28,2% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, şi accize unde încasările sunt mai mari cu 16,2%.
În structură, încasările din TVA au fost influenţate de creşterea încasărilor din operaţiuni interne cu 29,8% şi a încasărilor din importurile de bunuri cu 32,8%, iar la accize ca urmare a majorării nivelului accizei la unele produse: motorină, benzină fără plumb, produse intermendiare şi ţigarete dar şi a măsurilor de combatere a evaziunii fiscale, precizează MFP.

Contribuţiile de asigurări sociale au fost cu 8% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Încasările din impozitul pe profit au depăşit pe cele din aceeaşi perioadă a anului precedent cu 0,6%.
Sumele rambursate de Uniunea Europeană au crescut cu 44,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind consecinţa faptului că şi cheltuielile cu finanţare europeană au crescut cu 58,9%.
Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 129,3 miliarde lei au înregistrat o creştere în termeni nominali cu 1,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în principal ca urmare a creşterii cheltuielilor pentru proiecte cu finanţare europeană, dar în termeni reali, ca procent în PIB, s-au redus cu un punct procentual.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au majorat cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent din cauza plăţilor pentru servicii medicale şi medicamente, creşterea înregistrându-se în cea mai mare parte la Ministerul Sănătăţii, ca urmare a reclasificării unor cheltuieli, precum şi la bugetele locale (24,1%) ca urmare a preluării spitalelor de către administraţiile locale.
Se menţin în continuare sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent cheltuielile de personal (-14,8%), subvenţii (-8,1%) şi asistenţă socială (- 1,5%).
Plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri UE au crescut cu 58,9% faţă de primele opt luni ale anului 2010, iar cheltuielile cu dobânzi s-au majorat cu 24,5% faţă de anul precedent, reprezentând 63,8% din programul anual.

Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe au fost, pe primele opt luni, în sumă de 19,95 miliarde lei, faţă de 16,9 miliarde lei înregistrate în aceeaşi perioadă a anului precedent.