/Deficit bugetar de 2,07% din PIB pe primul semestru, sub limita negociata cu FMI

Deficit bugetar de 2,07% din PIB pe primul semestru, sub limita negociata cu FMI

Deficitul bugetului general consolidat pe primul semestru a fost de 11,3 miliarde lei, respectiv 2,07% din PIB, sub limita ţintei de deficit, în sumă de 12,6 miliarde lei, prevăzută în Scrisoarea suplimentară la Aranjamentul Stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional /FMI/, conform datelor operative ale Ministerului Finanţelor Publice /MFP/, publicate luni.Veniturile bugetare au totalizat 85 miliarde lei, cu 9,6% mai mari faţă de anul precedent, în principal ca urmare a creşterii încasărilor din taxa pe valoare adăugată (+31,5%), accize (+27,1%) şi venituri din capital (+58,9%).

Încasările din contribuţii de asigurări sociale au continuat să se îmbunătăţească, fiind cu 4,7% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, iar încasările din impozitul pe profit au depăşit pe cele din aceeaşi perioadă a anului precedent cu 1,42%.

Faţă de anul precedent, principalul decalaj se menţine la încasările din venituri nefiscale care s-au micşorat cu 8,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent .
Sumele primite de la Uniunea Europeană (UE) în contul plăţilor efectuate au crescut cu 16,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat au însumat 96,2 miliarde lei, în uşoară creştere, în termeni nominali, cu 0,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, ca urmare a creşterii cheltuielilor de cofinanţare pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă, însă ca pondere în PIB s-au redus cu 0,9 puncte procentuale.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 14,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar la bugetul de stat creşterea a fost de 21,9% ca urmare a reclasificării unor cheltuieli la bunuri şi servicii la Ministerul Sănătăţii. La bugetele locale creşterea a fost de 21,4% ca urmare a preluării spitalelor de către unităţile administrativ teritoriale, iar la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate creşterea a fost de 14,6% ca urmare a plăţilor efectuate pentru servicii medicale şi medicamente.

Unele categorii de cheltuieli se menţin în continuare sub nivelul din aceiaşi perioadă a anului precedent: cheltuieli de personal (-18,9%), subvenţii (-18,6%), asistenţă socială (- 2,4%).
Plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri UE au crescut cu 60,9% faţă de primele şase luni ale anului 2010. Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 29,3 %.
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost pe primele şase luni în sumă de 14,86 miliarde lei, faţă de 11,67 miliarde lei înregistrate în aceaşi perioadă a anului precedent.