/Conferinţă europeană privind incluziunea socială

Conferinţă europeană privind incluziunea socială

Sărăcia extremă şi drepturile omului, sănătatea mintală în abordarea contextuală şi holistică integrate cu participare activă, cu respect reciproc, împotriva stigmatizării sunt câteva dintre temele care se dezbat, în aceste zile, în cadrul Conferinţei europene ‘A împărţi şi participa, o provocare pentru promovarea incluziunii sociale’.
Reuniunea, organizată, joi şi vineri, de Primăria sectorului 2, în parteneriat cu reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale din mai multe ţări europene, aduce în prim-plan situaţia dramatică a persoanelor fără adăpost, precum şi modalităţi concrete care trebuie urmate pentru a veni în ajutorul acestor persoane defavorizate.

Isabel Rurjiu, şeful Direcţiei cu probleme sociale din cadrul administraţiei locale a sectorului 2, a afirmat, într-o conferinţă de presă, că Primăria dezvoltă multe proiecte sociale, între acestea aflându-se şi adăpostul pentru persoanele străzii – unul pentru adulţi şi altul pentru copii -, unde anual sunt găzduite aproximativ 350 de persoane.
Ea a adăugat că, din 2006 şi până în prezent, numai 5 persoane au fost reintegrate şi se află acum în locuinţele cu chirie ale Primăriei, pentru o perioadă de trei ani.

Isabel Rurjiu a accentuat asupra faptului că este foarte greu de lucrat cu aceste persoane care sunt obişnuite cu un stil de viaţă şi cărora le este greu să se disciplineze.
‘Nu există o statistică recentă privind numărul persoanelor fără adăpost, dar un studiu realizat în urmă cu zece ani arăta că în ţară erau aproximativ 15.000 de persoane, iar în Bucureşti circa 5.000’, a menţionat Isabel Rurjiu.

Luigi Leonari, preşedintele SMES – Europa (Sante Mentale et Exclusion Sociale), a arătat că sunt trei subiecte de reflecţie şi anume dezinstituţionalizarea, reluarea poziţiei acestor persoane în societate şi reabilitarea lor.
El a accentuat asupra necesităţii conlucrării între ong-uri, societatea civilă, autorităţi, pentru a ajuta aceste persoane, subliniind rolul politicului în domeniu.

Luigi Leonari a făcut referire la faptul că nu toate persoanele fără adăpost au şi afecţiuni psihice, o problemă importantă fiind destigmatizarea acestora.
Dr. Bogdana Tudorache de la Liga pentru Sănătate Mintală a adus în discuţie eforturile în domeniul psihiatriei, făcute înainte de integrarea României în Uniunea Europeană.

‘Au fost dezvoltate centre medico-sociale cu echipe mixte de psihiatri şi psihologi care până la recentele măsuri funcţionau bine. Acum, prin descentralizare şi decizia de a desfiinţa spitale de psihiatri sau secţii de psihiatrie, autorităţile locale care ar trebui să le preia nu vor putea face faţă. În situaţia în care bolile psihice sunt în creştere, ne punem întrebarea ce se va întâmpla cu aceşti bolnavi. Am avut o întâlnire la Ministerul Sănătăţii şi urmează să se reanalizeze fiecare unitate şi secţie de psihiatrie în parte’, a declarat dr. Bogdana Tudorache.

Privitor la dezinstituţionalizare, medicul a arătat că sunt încă multe lucruri de făcut, printre care trebuie create centre astfel încât pacienţii să nu mai fie trataţi în spital, ci acasă sau în centrele de zi.
SMES – Europa a derulat, în 2010, o campanie la nivel european de sensibilizare a opiniei publice şi de implicare a factorilor decizionali în rezolvarea problemelor persoanelor care, din cauza tulburărilor mentale şi sărăciei, sunt supuse excluziunii sociale.
Cu prilejul conferinţei au fost prezentate lucrările sculptorului danez Jens Galschiot reprezentând oameni ai străzii.
Sculptorul recunoscut pentru militantismul operelor sale a contribuit şi la ideologia forumurilor sociale, europene şi mondiale, prin adunarea sub aceeaşi umbrelă a expresiilor nemulţumirii şi neîmplinirii unor persoane şi grupuri naţionale, etnice, religioase sau sociale.

Ansamblul statuar, format din 13 statui, dintre care 5 sunt acum expuse în Parcul Obor, a fost expus pentru prima dată în faţa Parlamentului European, în 2010, cu ocazia lansării campaniei ‘STOP fenomenului persoanelor fără adăpost’, manifestare cuprinsă în Anul european de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale.