/Concluziile EPSCO privind cadrul european pentru strategiile nationale de integrare a romilor

Concluziile EPSCO privind cadrul european pentru strategiile nationale de integrare a romilor

Miniştrii muncii, afacerilor sociale, sănătăţii şi protecţiei consumatorului din UE (Consiliul EPSCO) au adoptat joi un set de concluzii cu privire la cadrul european pentru strategiile naţionale de integrare a romilor ce arată că, în pofida eforturilor naţionale, europene şi internaţionale pentru incluziunea acestei minorităţi, mulţi romi încă se confruntă cu sărăcia profundă, excluziunea socială, bariere în exercitarea drepturilor fundamentale şi discriminări.
În conferinţa de presă de la finalul reuniunii, ministrul de stat ungar pentru incluziune socială Zoltan Balog a declarat că de multe ori cazurile de sărăcie profundă, excluziune socială, discriminare şi barierele în exercitarea drepturilor fundamentale cu care se confruntă romii se traduc printr-un acces limitat la educaţie de calitate, la locuri de muncă şi la servicii, niveluri reduse ale veniturilor, sănătate precară şi speranţă de viaţă scăzută.


”Această situaţie nu afectează însă numai romii, ci are un cost economic pentru întreaga societate, inclusiv printr-o risipă de capital uman şi prin scăderea productivităţii”, a spus Balog.
La rândul său, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, Laszlo Andor, a insistat pe legătura care ar trebui să existe între strategiile naţionale pentru integrarea romilor şi obiectivele din Strategia Europa 2020, adoptată în vara anului trecut de Consiliul European. În această privinţă, trebuie accentuat rolul important al Fondului Social European în ceea ce poate oferi Uniunea Europeană pentru a ajuta la eforturile naţionale de incluziune a romilor.
Pe de altă parte, Andor a spus că implicarea activă a romilor înşişi este esenţială pentru ameliorarea condiţiilor lor de trai şi pentru o cât mai bună incluziune în societate, în toate statele membre ale Uniunii.
”Este vorba despre un efort comun european şi chiar dacă minoritatea romă nu este atât de numeroasă în unele state membre, natura problemei este similară. Nicio ţară membră a UE nu ştie exact numărul exact al romilor care trăiesc pe teritoriul ei şi acesta este încă un motiv pentru care se impune totuşi şi o abordare europeană a problematicii romilor”, a adăugat reprezentantul CE.
Concluziile Consiliului EPSCO relevă că dimensiunile şi situaţia economică şi socială ale populaţiei rome diferă de la stat la stat membru şi, în acest context, abordările naţionale trebuie să fie adaptate circumstanţelor specifice şi nevoilor din teren, inclusiv prin adoptarea sau continuarea politicilor destinate ameliorării situaţiei grupurilor marginalizate sau dezavantajate.
De asemenea, Consiliul subliniază că protecţia drepturilor fundamentale, în special prin combaterea discriminării şi a segregării, în acord cu legislaţia europeană existentă şi cu angajamentele internaţionale ale statelor membre, este esenţială pentru îmbunătăţirea situaţiei comunităţilor marginalizate, printre care şi romii. Această ameliorare reprezintă o prioritate socială urgentă, dar poate contribui şi la consolidarea creşterii economice pe termen lung.
O atenţie deosebită ar trebui să fie acordată intereselor şi dificultăţilor întâmpinate de fetele şi femeile de etnie romă, ce sunt expuse riscului unei multiple discriminări; în acest sens, aspectele de gen trebuie să fie incluse în toate politicile şi acţiunile destinate avansării procesului de incluziune a romilor.
În acelaşi timp, statele membre ale UE au fost invitate ca în elaborarea strategiilor naţionale pentru integrarea romilor, ce trebuie finalizate până la sfârşitul acestui an, să acorde atenţie următoarelor domenii prioritare:
– acces la învăţământ de calitate, inclusiv învăţământul pentru copiii de vârste mici, precum şi celui primar, secundar şi superior, cu accent special pe eliminarea posibilei segregări la cursuri, prevenirea abandonului şcolar şi asigurarea tranziţiei de succes de la învăţământ la angajare;
– acces la locuri de muncă, cu atenţie acordată accesului nediscriminatoriu pe piaţa forţei de muncă, politicilor active de ocupare a forţei de muncă şi programelor de instruire şi vocaţionale;
– acces la sistemul de sănătate, cu accent pe asistenţa medicală de calitate şi învăţământul medical;
– accesul la locuinţe, atenţia fiind concentrată pe locuinţele sociale şi nevoia de promovare a desegregării în domeniul locuinţelor.
Statele membre vor trebui să monitorizeze şi evalueze adecvat impactul strategiilor naţionale de incluziune a romilor şi al măsurilor adoptate în cadrul respectivelor strategii.
Concluziile adoptate joi în Consiliul EPSCO vor fi înaintate Consiliului Afaceri Generale (ce reuneşte miniştrii de externe ai ţărilor membre), unde va avea loc o dezbatere orientativă. În 24 iunie, raportul va fi adoptat de liderii statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului European, după care fiecare stat membru va trebui să prezinte, până la finalul anului, propria strategie naţională de integrare a romilor, care să specifice cum vor contribui cele 27 ţări ale UE la realizarea obiectivelor în cele patru domenii prioritare – educaţia, ocuparea forţei de muncă, asistenţa medicală şi locuinţele.