/Comisia Europeana asteapta acordul CEF pentru virarea ultimei transe de 150 milioane de euro

Comisia Europeana asteapta acordul CEF pentru virarea ultimei transe de 150 milioane de euro

Economia României se redresează, cu o creştere estimată la 1,5% în 2011, care se va accelera până la aproximativ 4% în 2012. Totuşi, se aşteaptă ca inflaţia să rămână la un nivel mai ridicat decât cel anticipat, la peste 5% în 2011, conform ultimelor evoluţii macroeconomice, citate în Declaraţia delegaţiei Comisiei Europene (CE) după încheierea misiunii comune în România alături de Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Mondială (BM), dată publicităţii luni pe site-ul Reprezentanţei CE în România.


O delegaţie a Comisiei Europene a analizat implementarea programului de sprijin pentru balanţa de plăţi destinat României şi a evaluat aplicarea măsurilor convenite în vederea virării ultimei tranşe în valoare de 150 milioane de euro. Plata acestei ultime tranşe ar ridica suma totală acordată României în cadrul acestui program la 5 miliarde de euro.
Ţinta de încasări pentru execuţia bugetară din primul trimestru a fost atinsă cu uşurinţă, iar ultimele evoluţii arată că execuţia bugetului va atinge obiectivul convenit pentru anul 2011 cu privire la deficit (4,4% din PIB calculat pe baza contabilităţii de casă; sub 5% pe baza principiilor contabilităţii de angajamente ESA).
Evoluţia salariilor din sectorul public continuă să respecte limitele stabilite în bugetul anului 2011 şi în strategia fiscală pe termen mediu. Deşi reformele din sistemul sanitar generează economii care contribuie la recuperarea diferenţei dintre cheltuieli şi venituri, conform tendinţelor actuale este de aşteaptat ca o diferenţă negativă să persiste în timpul anului 2011. Membrii delegaţiei CE au primit asigurări că această problemă va fi abordată la suplimentarea bugetară de la mijlocul lui 2011 pentru a evita reapariţia arieratelor.
Membrii delegaţiei CE s-au putut asigura că planurile de investiţii ale Ministerului Transporturilor, aşa cum sunt prevăzute în acordul multi-anual de performanţă încheiat între minister şi agenţiile de implementare, sunt în concordanţă cu sumele înscrise în buget în cadrul strategiei fiscale pe termen mediu a guvernului. Astfel va fi facilitată o execuţie bugetară ordonată.
Delegaţia CE va prezenta concluziile vizitei comisarului pentru afaceri economice şi monetare şi comitetului economic şi financiar (CEF). Sub rezerva acordului acestora, Comisia va vira României ultima tranşă (150 de milioane de euro) din împrumutul acordat de Uniunea Europeană.
Previziunile economice de primăvară ale Comisiei, care cuprind previziuni amănunţite pentru România, vor fi publicate în data de 13 mai 2011.
O misiune comună a CE, FMI şi BM s-a aflat la Bucureşti în perioada 27 aprilie – 9 mai 2011.