/CE avertizeaza Romania in legatura cu nerespectarea legislatiei UE privind calitatea aerului

CE avertizeaza Romania in legatura cu nerespectarea legislatiei UE privind calitatea aerului

Comisia Europeană a anunţat miercuri trimiterea unui aviz motivat României, a doua etapă din cadrul procedurii de încălcare a dreptului comunitar (infringement), pentru nerespectarea normelor cu privire calitatea aerului, mai concret fiind vorba despre normele referitoare la concentraţia particulelor în suspensie PM10.
Ţara noastră dispune de un termen de 60 de zile pentru a se conforma, iar în absenţa unui răspuns satisfăcător, executivul UE se poate adresa Curţii Europene de Justiţie (CEJ).


Directiva 50 din 2008 privind calitatea aerului ambiental şi un aer mai curat în Europa cere statelor membre să limiteze expunerea cetăţenilor UE la particulele în suspensie cunoscute generic drept PM10. Legislaţia stabileşte că valoarea expunerii la o concentraţie anuală de 40 micrograme/m3 şi o concentraţie zilnică de 50 micrograme/m3 nu trebuie să fie depăşită în mai mult de 35 de zile în timpul unui an calendaristic.
În România, limitele privind PM10 au fost depăşite în 17 zone. România a solicitat aplicarea de excepţii pentru 11 din aceste zone, iar CE a trimis un aviz motivat cu privire la celelalte 6 zone care nu sunt vizate de excepţia cerută. După analizarea cererii de exceptare, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că nu au fost îndeplinite condiţiile necesare, astfel încât a fost trimis aviz motivat României pentru încă 9 cazuri (între timp, situaţia s-a îmbunătăţit în două din zonele vizate).
Particulele în suspensie PM10 sunt în principal prezente în emisiile poluante din industrie, traficul rutier şi încălzirea locuinţelor. Ele pot cauza astm, probleme cardiovasculare, cancer pulmonar şi chiar deces prematur.
Limitele privind PM10 urmau să fie îndeplinite până în 2005, iar în cazul României şi al Bulgariei la data aderării la UE, deşi statele membre pot cere Comisiei să extindă data limită până în iunie 2011. Astfel de excepţii pot fi acceptate dacă se îndeplinesc o serie de condiţii. Statele membre trebuie să prezinte un plan privind calitatea aerului prin care sunt stabilite acţiuni concrete pentru perioada vizată de excepţie şi să demonstreze că au luat toate măsurile necesare pentru a îndeplini toate cerinţele până la finalul perioadei respective.