/ANA: Romania va avea un sistem integrat de institutii si servicii publice care va asigura reducerea consumului de droguri

ANA: Romania va avea un sistem integrat de institutii si servicii publice care va asigura reducerea consumului de droguri

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a organizat, joi, o conferinţă de presă prilejuită de finalizarea proiectului ”Democraţie, Oraşe şi Droguri II”, implementat, în perioada mai 2008 – aprilie 2011, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Forumul European pentru Securitate Urbană.
Potrivit directorului ANA, chestorul de poliţie Sorin Oprea, principalul rezultat al proiectului implementat în România l-a reprezentat elaborarea metodologiei privind asistenţa integrată a minorilor consumatori de droguri, ”document tehnic apărut ca reacţie de răspuns la scăderea vârstei de debut în consumul de droguri şi la inexistenţa unor standarde şi servicii specializate pentru copiii consumatori de droguri”.


”Documentele internaţionale lasă statelor libertatea de a decide cum să organizeze măsurile integrate de prevenire şi asistenţă a copiilor care consumă droguri. Obiectivul Strategiei Naţionale Antidrog în domeniul reducerii cererii de droguri, corelat proiectului pe care îl finalizăm astăzi, este cel conform căruia la sfârşitul perioadei 2005- 2012, în România va funcţiona un sistem integrat de instituţii şi servicii publice care va asigura reducerea incidenţei şi prevalenţei consumului de droguri în rândul populaţiei generale, prin asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri”, a subliniat directorul ANA.
El a adăugat că un rol deosebit de important în decizia de a iniţia demersurile de asigurare a serviciilor destinate copiilor consumatori de droguri l-au avut studiile psihologice care situează copilul, datorită particularităţilor psihocomportamentale şi fiziologice specifice vârstei, în categoria persoanelor cu o vulnerabilitate victimală crescută.
Potrivit datelor statistice din raportul anual privind situaţia drogurilor pe anul 2009 prezentate în cadrul conferinţei, debutul în consumul de droguri se face preponderent la categoria de vârstă 15-19 ani, consumul crescând la această categorie de la 25% în 2004 la 34% în 2008.
Faţă de anul 2004, relevă raportul, se constată o reducere de la 12% la 5% a procentului de persoane care au debutat în consumul de droguri la mai puţin de 15 ani.
Consumul de heroină rămâne concentrat în special în Bucureşti, heroina fiind în continuare consumată mai ales pe cale injectabilă iar grupurile sociale cele mai expuse consumului de droguri ilegale, alcool şi tutun sunt tinerii care abandonează şcoala, şomerii, copiii străzii, tinerii instituţionalizaţi, familii în situaţie de risc.
”În acest context, raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice recomandă ca prioritară înfiinţarea de servicii specializate pentru consumatorii de droguri în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din subordinea Consiliilor Judeţene. Pornind de la aceste premise şi nevoi, metodologia privind asistenţa integrată acordată consumatorilor de droguri se adresează minorilor fără adăpost care locuiesc pe stradă şi / sau care nu sunt cuprinşi în nici o formă de asistenţă, minorilor aflaţi în asistenţa serviciilor sociale şi celor care locuiesc cu familia”, a adăugat directorul ANA, Sorin Oprea.
Proiectul european ”Democraţie, Oraşe şi Droguri II” s-a încheiat cu Conferinţa “Provocări noi, soluţii noi”, care a avut loc în perioada 23-25 februarie 2011, la Viena (Austria), la care au luat parte peste 140 de participanţi, reprezentând 105 oraşe şi instituţii din 19 ţări europene.
Unul dintre obiectivele acestei conferinţe a fost adoptarea unei Rezoluţii care să vizeze toţi decidenţii implicaţi în politicile antidrog la nivel local, naţional şi internaţional.
Potrivit rezoluţiei adoptate orice abordare de răspuns în planul politicilor publice trebuie să se bazeze nu pe ideologie, ci pe rezultatele evaluărilor ştiinţifice solicitate de către Comisia Europeană.
”Autorităţile locale joacă un rol-cheie în colectarea de informaţii şi implementarea de soluţii inovatoare. Problemele de sănătate şi securitate publică ar trebui să fie privite ca fiind complementare.Trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale ale persoanelor care suferă de stres sever din cauza consumului de droguri sunt garantate. Acest stres ar trebui să fie considerat ca o boală. (…) Politicile represive împotriva consumatorilor de droguri s-au dovedit a fi ineficiente, ele contribuind la stigmatizarea consumatorilor de droguri”, stipulează textul rezoluţiei.
Totodată participanţii la proiect au convenit asupra monitorizării terapeutice ca o alternativă eficientă la închisoare şi asigurarea dreptului la tratament adecvat a deţinuţilor consumatori de droguri dar şi adaptarea bugetelor la realităţile locale în ceea ce priveşte consumul de droguri, recunoscând faptul că traficul şi consumul de droguri nu afectează doar oraşele mari, ci şi pe cele mici şi mijlocii din Europa.