/A fost respinsa cererea de suspendare a Contractului Cadru 2011-2012

A fost respinsa cererea de suspendare a Contractului Cadru 2011-2012

Societatea Naţională de Medicina Familiei şi 16 medici de familie au angajat o Casă de avocatură, care a depus in justiţie cererea de suspendare a Contractului Cadru 2011-2012.
Soluţia Curţii de Apel Bucureşti, în Dosarul nr. 789/2/2011, a fost că respinge ca nefondată cererea în ziua de 01.04.2011
Dosarul nr. 789/2/2011 aflat pe rolul acestei instanţe de judecată la Secţia a -VIII-a contencios administrativ şi fiscal, se referă la suspendarea Hotărârii de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 şi a fost formulată de reclamanţii :

Societatea Naţională de Medicina Familiei/ Medicină Generală şi 16 medici de familie în contradictoriu cu pârâţii :Guvernul României , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii în calitate de intervenient în nume propriu.